Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Zaproszenie do nauki - Segregacja odpadów

Utworzono: 14-02-2020
Zaproszenie do nauki - Segregacja odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku zaprasza wszystkie typy placówek oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych do skorzystania z zajęć edukacyjnych w dwojakiej formie:

  1. Zajęcia stacjonarne w placówce – edukator przyjedzie do placówki ze scenariuszem zajęć i przeprowadzi go. Lekcja będzie dostosowana czasowo i tematycznie do wieku odbiorców; w miarę potrzeb będzie dynamicznie zmieniana. W trakcie lekcji są wykorzystywane różne formy przekazu: gra dydaktyczna, zajęcia plastyczne, pogadanka, prezentacja multimedialna, film, doświadczenie. Istnieje możliwość umówienia się co do zagadnienia, które ma być poruszone lub szczególnie zaakcentowane w trakcie lekcji
  2. Zajęcia wyjazdowe w RIPOK w Bierkowie (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Uczestnicy zwiedzają RIPOK, poznają specyfikę pracy oraz cel zbiórki i segregacji odpadów.

Oferta jest nieodpłatna.

Szczegóły

Przejdź do góry strony