Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia ICF

Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania

Termin rozpoczęcia:

13 września 2023, godz. 08:30 do 14 września 2023, godz. 15:30

Forma:

Szkolenie stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

16 godz. dydaktycznych

Adresaci:

pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1

O szkoleniu / programie:

Dzień I 13.09.2023

 

08.30-10.00

2 h

Panel 1

Historia klasyfikacji. Założenia i cele. Biopsychospołeczny model funkcjonowania
i niepełnosprawności.

10.00-10.15

15 min

przerwa kawowa

 

10.15-11.45

2 h

Panel 2

Charakterystyka składników ICF oraz hierarchiczna struktura klasyfikacji, definicje poszczególnych składników.

11.45-12.00

15 min

przerwa kawowa

 

12.00-13.30

2 h

Panel 3

Kody ICF jako sposób zapisywania informacji, zasady towarzyszące kodowaniu. Zapisywanie i odczytywanie informacji zawartych w kodach ICF.

13.30-14.00

30 min

przerwa obiadowa

 

14.00-15.30

2 h

Panel 4

Warsztat praktyczny kodowania, zapisywanie i odczytywanie informacji zawartych w kodach ICF oraz interpretacja powiązań pomiędzy nimi.

 

8 h

 

 

 

Dzień II 14.09.2023

 

08.30-10.00

2 h

Panel 5

Kwalifikatory dla poszczególnych składników ICF, zasady towarzyszące zapisywanie informacji za pomocą kwalifikatorów.

10.00-10.15

15 min

przerwa kawowa

 

10.15-11.45

2 h

Panel 6

Zastosowanie kwalifikatorów dla wszystkich składników ICF. Studia przypadków.

11.45-12.00

15 min

przerwa kawowa

 

12.00-13.30

2 h

Panel 7

Wymiana informacji za pomocą klasyfikacji ICF. ICF w zarządzaniu procesem terapeutycznym. Zasady towarzyszące implementacji ICF.

13.30-14.00

30 min

przerwa obiadowa

 

14.00-15.30

2 h

Panel 8

Warsztat praktycznego zastosowania ICF w zarządzaniu informacją w systemie oświaty.

 

8 h

 

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Ekspert:

Marta Wadelik

Koordynator formy:

Mariusz Barański - wicedyrektor Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: m.baranski@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie dedykowane dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  21 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

  • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
  • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
  • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
  • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
  • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.