Formy doskonalenia

Sieć 28: Wychowawców klas edukacji włączającej -
Sieć 28: Wychowawców klas edukacji włączającej - spotkanie 3

8 lutego 2023, godz. 16:00-18:15

Stanowisko komputerowe

Specyfika funkcjonowania dzieci z autyzmem
Specyfika funkcjonowania dzieci z autyzmem

17 lutego 2023, godz. 16:00-19:15

Stanowisko komputerowe

Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających
Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC-1)

18 lutego 2023, godz. 09:00-13:00

sala dydaktyczna nr 28, ul. Bałtycka 29, Słupsk

Zasady pracy edukacyjnej z dziećmi z autyzmem
Zasady pracy edukacyjnej z dziećmi z autyzmem

24 lutego 2023, godz. 16:00-19:15

Stanowisko komputerowe

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC-2)

25 lutego 2023, godz. 09:00-13:00

sala dydaktyczna nr 28, ul. Bałtycka 29, Słupsk

Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej
Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej

25 lutego 2023, godz. 09:30-12:45

sala dydaktyczna nr 29, ul. Bałtycka 29, Słupsk

Dokonanie oceny efektywności porozumiewania się
Dokonanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wg narzędzi (AAC-3)

11 marca 2023, godz. 09:00-13:00

sala dydaktyczna nr 28, ul. Bałtycka 29, Słupsk

Porozumiewam się choć nie mówię (AAC-4)
Porozumiewam się choć nie mówię (AAC-4)

25 marca 2023, godz. 09:00-13:00

sala dydaktyczna nr 28, ul. Bałtycka 29, Słupsk