Formy doskonalenia

Trening Umiejętności Społecznych w pracy
Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z zespołem Aspergera

23 października 2021, godz. 09:00-16:30

sala dydaktyczna nr 29, ul. Bałtycka 29

Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)
Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)

marzec 2022

sala dydaktyczna nr 29, ul. Bałtycka 29