Formy doskonalenia

Zasady i metody stosowane w AAC
Zasady i metody stosowane w AAC

20 kwietnia 2024, godz. 09:00-13:00

sala dydaktyczna nr 28, ul. Bałtycka 29, Słupsk

Neuroróżnorodność w szkole: ADHD/ADD
Neuroróżnorodność w szkole: ADHD/ADD

23 kwietnia 2024, godz. 16:00-19:45

stanowisko komputerowe

Zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży z
Zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży z FAS

7 maja 2024, godz. 16:30-19:30

stanowisko komputerowe

Programy wspomagania kompetencji komunikacyjnych
Programy wspomagania kompetencji komunikacyjnych dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się

11 maja 2024, godz. 09:00-13:00

sala dydaktyczna nr 28, ul. Bałtycka 29, Słupsk

Metoda TUS w pracy z uczniem w spektrum autyzmu
Metoda TUS w pracy z uczniem w spektrum autyzmu

14 maja 2024, godz. 16:30-19:30

stanowisko komputerowe

Wykorzystanie pomocy wysokiej technologii we
Wykorzystanie pomocy wysokiej technologii we wspomaganiu komunikacji osób niewerbalnych

18 maja 2024, godz. 09:00-13:00

sala dydaktyczna nr 28, ul. Bałtycka 29, Słupsk

Neuroróżnorodność w szkole: DYSLEKSJA ROZWOJOWA
Neuroróżnorodność w szkole: DYSLEKSJA ROZWOJOWA

27 maja 2024, godz. 16:30-20:15

stanowisko komputerowe