Formy doskonalenia

Sieć 12a: Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Sieć 12a: Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

14 grudnia 2021, godz. 14:30-16:45

Stanowisko komputerowe

Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)
Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)

marzec 2022

sala dydaktyczna nr 29, ul. Bałtycka 29