Edukacja włączająca – seria publikacji

Utworzono: 28-01-2020
Edukacja włączająca – seria publikacji

W 2019 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował serię publikacji dotyczących edukacji włączającej.

Publikacje skierowane są przede wszystkim do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także innych osób związanych z działalnością oświatową. Broszury tworzą kompleksowe źródło aktualnej wiedzy na temat podstaw prawnych i sposobów realizowania inkluzji w edukacji, zwracając uwagę na konieczność współpracy placówek oświatowych z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

Autorki wszechstronnie prezentują ideę edukacji włączającej, której wdrażanie powinno polegać m.in. na stwarzaniu warunków uczniom – także tym ze SPE – do wszechstronnego rozwoju oraz osiągania sukcesów w nauce. W każdym z zeszytów wskazano najważniejsze wytyczne, przykłady dobrych praktyk i literaturę, do której warto sięgnąć.

PUBLIKACJE do pobrania pdf:

Ze strony: www.ore.edu.pl