Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole

Utworzono: 10-02-2020

Edukacja włączająca  w przedszkolu i szkole

Przedstawiam Państwu publikację pt. Edukacja włączająca  w przedszkolu i szkole  opracowaną pod  redakcją naukową Iwony Chrzanowskiej i Grzegorza Szumskiego, poświęconą najnowszemu ujęciu wspólnego nauczania, znanego nam pod nazwą edukacji włączającej. Praca została opublikowana przez Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na stronach czytelni z w dziale Seria Naukowej Wydawnictwa FRSE.

Jak czytamy we wstępie, „Koncepcja edukacji włączającej dotyczy wspólnego kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami i bez nich, ale w żadnym wypadku nie wyczerpuje zagadnienia wspólnej nauki”. Zdaniem autorów reforma oświaty  powinna zmieniać polski system szkolny zgodnie z założeniami koncepcji edukacji włączającej,

Książka składa się z trzech części. Pierwsza ma najbardziej teoretyczny i wprowadzający charakter. Prezentowany tu jest aktualny stan prac badawczych na temat kluczowych aspektów edukacji włączającej. Omawiając krytycznie najnowsze wyniki badań, autorzy starają się uwzględnić perspektywę kluczowych aktorów edukacji włączającej: uczniów, nauczycieli i rodziców. Część druga poświęcona jest analizie modelu szkoły i przedszkola włączającego i ma bardziej praktyczny charakter. Jej autorzy pokazują rozwiązania finansowe, organizacyjne i pedagogiczne, które służą przekształcaniu się szkół i przedszkoli w placówki włączające. Opisane propozycje są rezultatem zarówno aplikacji wyników badań,  jak i generalizacji udanych doświadczeń praktycznych. Analizy zamieszczone w tej części składają się na pożądany model funkcjonowania szkolnictwa, zgodny ze współczesną wizją edukacji włączającej. W trzeciej części prezentowane są rozwiązania służące zaspokajaniu potrzeb uczniów wybitnie zdolnych, a także migrantów w placówkach edukacyjnych.

Zapraszam do lektury – link do publikacji: http://czytelnia.frse.org.pl/edukacja-wlaczajaca-w-przedszkolu-i-szkole/

                                                         Władysława Hanuszewicz konsultant ODN w Słupsku