Kreatywność w systemie edukacji

Kreatywność w systemie edukacji

Utworzono: 10-02-2020

Kreatywność w systemie edukacji pod redakcją naukową Jana Fazlagić została opublikowana w 2019 r. przez Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na stronach czytelni z w dziale Seria Naukowej Wydawnictwa FRSE.

Książka ma na celu przybliżenie tematyki kreatywności z perspektywy polskiego systemu edukacji. Autorzy zwracają uwagę na rosnące znaczenie kreatywności, które wynika z pojawiających się nowych aspektów naszego otoczenia społeczno-gospodarczego.

W pierwszej części opisano kreatywność widzianą z perspektywy jednostki. Książkę otwierają dwa rozdziały odnoszące się do fundamentalnych zagadnień w tym zakresie: kreatywności jako cechy powszechnej u wszystkich ludzi oraz kreatywności jako cechy oczekiwanej (ale czy słusznie?) od wszystkich ludzi. Część pierwszą kończy rozdział dotyczący mitu, który głosi, że kreatywność jest cechą zarezerwowaną dla osób młodych. W drugiej części problematykę kreatywności przedstawiono z perspektywy systemów edukacji. Jest to niezwykle ważne, ponieważ największe wyzwanie dla pedagogów stanowi nie opracowanie innowacyjnych programów nauczania i scenariuszy lekcji, a zapewnienie, aby były one realizowane na masową skalę, w sposób spójny w całym systemie edukacji. W trzeciej części książki przeanalizowano kreatywność z poziomu zarządzania pojedynczą szkołą. Dyrektorzy placówek znajdą tutaj odpowiedzi na pytanie, jak organizować życie szkoły, aby była ona bardziej przyjazna dla uczniów kreatywnych. Kolejną część publikacji poświęcono kreatywności z perspektywy ekonomicznej. W ostatniej części przedstawiono opinie ekspertów i przedsiębiorców na temat polskiej szkoły i edukacji w kontekście rozwoju kreatywności.

Zapraszam do lektury – link do publikacji: http://czytelnia.frse.org.pl/kreatywnosc-w-systemie-edukacji/

                                                         Władysława Hanuszewicz konsultant ODN w Słupsku