Jak rozmawiać na lekcjach wychowania do życia w rodzinie o zmianach rozwojowych w okresie adolescencji

Jak rozmawiać na lekcjach wychowania do życia w

Termin rozpoczęcia:

5 grudnia 2022, godz. 17:00-18:30

Forma:

Szkolenie zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie ze szkół podstawowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Poruszane zagadnienia:

1) Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie adolescencji
2) Zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.
3) Kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej.
4) Rozumienie pojęć: cielesność, płciowość, seksualność.
5) Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców.
6) Identyfikacja z własną płcią.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ekspert:

Tamara Wrona

Koordynator formy:

dr Anna Kreft  nauczyciel konsultant ds. rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów oraz edukacji przyrodniczej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: a.kreft@podn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 17:00
 • Przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 16:30, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.  

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Przede wszystkim komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 

 

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku)