Konferencja: Migracja międzykulturowa jako skutek wojny w Ukrainie. Wyzwania dla polskiego systemu edukacji

Konferencja: Migracja międzykulturowa jako skutek

Termin rozpoczęcia:

15 grudnia 2022, godz. 10:00-16:00

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

6 godz. dydaktycznych

Adresaci:

wszyscy zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Kozietulskiego 7

O szkoleniu / programie:

Konferencja pn. Migracja międzykulturowa
jako skutek wojny w Ukrainie. 
Wyzwania dla polskiego systemu edukacji

 

która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r.

w auli Akademii Pomorskiej w Słupsku,

ul. Kozietulskiego 7

 

CZĘŚĆ PLENARNA

10:00-10:30

Rejestracja. Kawa powitalna

10:30-10:40

Część artystyczna

10:40-10:50

Powitanie gości
prof. Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w S
łupsku
Bo
żena Żuk, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w S
łupsku

10:50-11:10

Wystąpienie Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku Oleksandra Plodystyi

11:10-11:50

Solidarność Pomorza z Ukrainą - debata z udziałem przedstawicieli uczelni, jst, szkół, ngo

11:50-12:20

Pomorska szkoła w oczach uczniów i nauczycieli z Ukrainy 
Maciej Barański, dyrektor szkoły podstawowej w Łebie 

12:20-12:40

Zadomowieni na Pomorzu. Edukacja włączająca w sytuacji kryzysu uchodźczego
Sebastian Bober, ekspert ORE w projekcie Edukacja W
łączająca

12:40-13:00

Budowanie więzi międzykulturowej. Edukacja w praktyce. Gra planszowa Culture Crossover jako narzędzie wspomagające rozwijanie kompetencji międzykulturowych
Hanna Ruga
ła pracownik naukowy Akademii Pomorskiej w Słupsku

13:00-13:30

Przerwa.

CZĘŚĆ SEMINARYJNA

13:30-15:30

Metody i formy wsparcia uczniów z Ukrainy dotkniętych wojną
i doświadczeniami traumatycznymi – moderator Maciej Barański

Włączanie do zespołu klasowego ucznia z Ukrainy, sposoby pokonywania trudności językowych, integracja międzykulturowa moderator Sebastian Bober

Wykorzystanie pedagogiki zabawy  w pracy z uczniami klas wielonarodowych - prowadząca Hanna Rugała

PODSUMOWANIE CZĘŚCI PLENARNEJ I SEMINARIÓW

15:30-16:00

Wnioski i rekomendacje. Rozwiązania sprzyjające edukacji emigrantów
w pomorskich szko
łach i placówkach oświatowych

 
 

Konferencji towarzyszyć będzie Wystawa strojów ukraińskich, przygotowana przez Tatianę Słojka, konsultantkę ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli języków obcych i Alinę Bacic, pedagożkę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej miasta Słupska

 

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Koordynator formy:

Tatiana Słojka – nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli języków obcych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: t.slojka@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Konferencja odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  150 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń. Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie PODN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.