Kurs na wychowawcę wypoczynku

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Termin rozpoczęcia:

11 czerwca 2022, godz. 11:45 do 28 czerwca 2022, godz. 18:30

Forma:

Kurs

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

36 godz. dydaktycznych

Adresaci:

Osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Cena:

50 zł

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Szczegółowy harmonogram kursu – kliknij tutaj

Kierunki polityki oświatowej państwa:

9. Poza KPO

Koordynator formy:

Renata Kołosowska - konsultant ds. wspomagania pracy nauczycieli w zakresie opieki i wychowania i profilaktyki

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 wew. 42
e-mail: r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Na zgłoszenia czekamy do dnia 09.06.2022 r.

 

  1. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Wpłaty dokonuje się na konto bankowe w terminie podanym w e-mailu z informacją o zakwalifikowaniu na kurs.
  3. Nie dokonanie wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w kursie.
  4. W przypadku opuszczenia zajęć, nie zaliczenia zajęć lub rezygnacji opłata za kurs nie będzie zwracana.
  5. Warunkiem ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest 100% obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczenia z poszczególnych zajęć.
  6. Prowadzący zajęcia indywidualnie decydują o sposobie zaliczenia ich zajęć.
  7. Uzyskane zaświadczenie potwierdza nabycie uprawnień wychowawcy wypoczynku i ma charakter bezterminowy.
  8. Wnioski, skargi i inne sprawy dotyczące realizacji kursu na wychowawcę wypoczynku należy kierować do Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.