Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Otwarci na świat, otwarci na przyszłość. Edukacja to relacja

Otwarci na świat, otwarci na przyszłość. Edukacja to relacja

Termin rozpoczęcia:

11 lutego 2020, godz. 09:00-14:20

Forma:

Konferencja

Status:

Otwarta

Czas trwania:

6 godz. dydaktycznych

Adresaci:

dyrektorzy szkół, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy placówek doskonalenia, wszyscy zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Westerplatte 64, sala 414

O szkoleniu / programie:

 

9.00

Rejestracja

09.30

Rozpoczęcie konferencji
Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

09.40

Panel dyskusyjny: Rola relacji w edukacji
Tamara Wrona – moderator, wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

10.10

„Obyś cudze dzieci uczył”. Refleksja na temat pracy wychowawczej i relacji nauczyciel – uczeń,
dr Marcin Szulc, profesor Uniwersytetu Gdańskiego,  Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej

10.55

Umieć pytać. Metoda sokratyczna jako podstawa relacji uczeń – nauczyciel
Maria Mach, dyrektor Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

11.40

Uwaga CZŁOWIEK – o szacunku w edukacji
Natalia Zarańska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku, Stowarzyszenie FPUNKT, Centrum Rozwoju "Biuro Podróży"

12.25

Przerwa

12.45

A co jeśli w szkole byłyby lekcje umierania?
Paweł Lęcki, II Liceum Ogólnokształcące  w Sopocie 

13.25

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu
Przemysław Staroń,  II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie, Uniwersytet SWPS w Sopocie, Centrum Rozwoju JUMP, Nauczyciel Roku 2018, Człowiek Roku 2019

14.10

Zakończenie i podsumowanie konferencji
Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Ekspert:

dr Marcin Szulc, prof. UG; Maria Mach; Paweł Lęcki; Przemysław Staroń; Natalia Zarańska

Koordynator formy:

Marta Młyńska - konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli języków obcych
Kontakt:
pokój nr 2
tel. 59 84 23 567 wew. 38
e-mail: m.mlynska@odn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Maksymalna liczba uczestników: 120 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 

Informacja ważna dla Ciebie…

  • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
  • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
  • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku).

 

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej

 

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Przejdź do góry strony