Praca z uczniem z doświadczeniem migracji - praktyczne rozwiązania

Praca z uczniem z doświadczeniem migracji -

Termin rozpoczęcia:

15 grudnia 2022, godz. 15:30-17:45

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale, ul. Szkolna 16

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Koordynator formy:

Joanna Kierul-Cieślak – nauczyciel – doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

Kontakt:
e-mail: j.cieslak@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie dedykowane dla nauczycieli ZKiW w Koczale.
  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  30 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie PODN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.