Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami

Sieć 13a: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z

Termin rozpoczęcia:

2 czerwca 2022, godz. 15:30-17:00

Forma:

Sieci stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

8 godz. dydaktycznych

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, ul. Dominikańska 5

O szkoleniu / programie:

„Świat bursztynu” ukazuje rolę, jaką bursztyn pełnił w życiu człowieka na przestrzeni dziejów, począwszy od neolitu po czasy współczesne. Wykorzystując posiadane narzędzia, starano się wydobyć blask i naturalne piękno bursztynu, który stanowił symbol prestiżu a jednocześnie był lekarstwem dla ciała i ducha.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Koordynator formy:

Marzena Tuliszka - nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej i regionalnej oraz wspomagania nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 wew. 34
e-mail: m.tuliszka@odn.slupsk.pl 

Organizacja:

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 10.11.2021, godz. 15:30-17:00, Temat: „Wypleciony Świat Kaszuby. Jubileusz 55-lecia pracy twórczej Czesława Hinca” - wystawa czasowa
  • II spotkanie - 12.04.2022, godz. 16:00-19:45, Temat: 
  • III spotkanie - 02.06.2022, godz. 15:30-17:00, Temat: 
  • IV spotkanie -

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie stacjonarne
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.