Współpraca z rodzicami - jak osiągnąć sukces?

Sieć 27b: Współpraca z rodzicami - jak osiągnąć

Termin rozpoczęcia:

12 maja 2022, godz. 15:30 do 24 marca 2022, godz. 17:45

Forma:

Sieci zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

12 godz. dydaktycznych

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Koordynator formy:

Renata Kołosowska - konsultant ds. wspomagania pracy nauczycieli w zakresie opieki i wychowania

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 wew. 42
e-mail: r.kolosowska@odn.slupsk.pl 

Organizacja:

 • Sieć współpracy i samokształcenia odbędzie się online w dniu 12.05.2022 i rozpocznie się o godz. 15:30
 • Przed rozpoczęciem spotkania, o godz. 15:00, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w sieci online?

 

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

                                       

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 18.11.2021, godz. 15:30-17:45, Temat: Rola rodziców w kreowaniu wizerunku szkoły.
  • II spotkanie - 27.01.2022, godz. 15:30 -17:45, Temat: 
  • III spotkanie - 24.03.2022, godz. 15:30-17:45, Temat:
  • IV spotkanie - 12.05.2022, godz. 15:30-17:45, Temat:

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.