Podręcznik: Standardy ochrony dzieci w żłobkach i placówkach oświatowych

Utworzono: 18-01-2024

Polecamy Państwa uwadze podręcznik wydany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pt. "Standardy ochrony dzieci w żłobkach i placówkach oświatowych"
 

Z WPROWADZENIA
Celem tego podręcznika jest popularyzacja standardów ochrony dzieci, czyli zasad dotyczących zabezpieczenia dzieci przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania czy przemocy. Publikację adresujemy do instytucji, które chcą wdrażać standardy ochrony dzieci – zarówno do placówek posiadających już Politykę Ochrony Dzieci i zamierzających ją zweryfikować, jak i tych, które dopiero planują ją opracować. Przedstawione tutaj założenia oraz dobre praktyki mogą być pomocne w skutecznym dążeniu do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Przyjęcie standardów daje bowiem gwarancję, że instytucja dba o to, by nie narażać ich na ryzyko krzywdzenia, oraz że wprowadziła procedury, które pozwalają odpowiednio zareagować w przypadku obaw o dobro dziecka. 

Podręcznik do pobrania TUTAJ

Podręcznik: Standardy ochrony dzieci w żłobkach i placówkach oświatowych