Publikacje, materiały

Bezpieczna szkoła.
Bezpieczna szkoła.

Dokument pn. „BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i  cyfrowego uczniów” stanowiący zbiór rekomendacji...

Ochrona przed zagrożeniami

Jak pomóc sobie i innym w czasie realnego zagrożenia?
Programy edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczące ochrony przed pożarem oraz innymi zagrożeniami występującymi w naszym otoczeniu, realizowane w Łodzi od 1995r., w oparciu o broszury edukacyjne wydane w formie komiksowej.

Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem?
Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem?

Jak rozmawiać z dziećmi o koronowirusie? Jak radzić sobie z lękiem?