Konkurs „Mój komputerowy świat – bezpieczni w sieci”

WYNIKI KONKURSU

Utworzono: 11-01-2022
Konkurs „Mój komputerowy świat – bezpieczni w sieci”

„Mój komputerowy świat – bezpieczni w sieci”

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSUMOWANIE  i WYNIKI

 

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (08.02.2022) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaproponował przedszkolakom i uczniom klas 0-3 pomorskich przedszkoli i szkół podstawowych udział w konkursie plastycznym. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką (np. rysunek, malunek, wyklejanki) w formie plakatu promującego zasady bezpiecznego korzystania z internetu, przygotowanej według własnego pomysłu, a następnie sfotografowaniu jej i przesłaniu na adres mailowy Organizatora konkursu.

Celami przedsięwzięcia było: promowanie bezpiecznych zasad korzystania z internetu, rozwijanie uzdolnień plastycznych, technicznych, pomysłowości i kreatywności, a także umiejętności z zakresu TIK.

Na konkurs wpłynęło 37 prac z całego regionu pomorskiego, między innymi z placówek: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu; Szkoła Podstawowa nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie; Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach; Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie; Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku; Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach; Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wojska Polskiego w Lęborku; Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przytocku; Miejskie Przedszkole nr 3 w Ustce, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku.

Zwycięzcy konkursu zostali wyłonieni na podstawie:

 • liczby polubień odnoszących się do poszczególnych zdjęć prac zamieszczonych na fanpage ODN w Słupsku na FB – głosowanie online na Facebooku,
 • oceny jury, które wyłoniło laureatów trzech pierwszych miejsc oraz przyznało wyróżnienia.

 

Oto wyniki głosowania internautów:

 • I miejsce – 406 głosów – Amelia Baranowska, SP 9 Wejherowo, kl. 1, opiekun: Monika Grajkowska,
 • II miejsce – 365 głosów – Aleksander Wilga, ZS Łebień, kl. 3, opiekun: Ewelina Jaskulska,
 • III miejsce – 266 głosy – Julia Jaskulska, ZS Łebień, kl. 3, opiekun: Ewelina Jaskulska.

Wyróżnienia:

 • 163 głosy – Mateusz Borzęcki, ZS Łebień, kl. 1, opiekun: Ewelina Jaskulska,
 • 154 głosy – Maja Szarafińska, ZS Łebień, kl. 3, opiekun: Ewelina Jaskulska,
 • 148 głosów – Laura Malinowska, SP 10 Słupsk, kl. 2, opiekun: Agata Samuła,
 • 132 głosy – Dominik Szafoni, SP Wicko, kl. 1, opiekun: Mirosława Mordaszewska.

Nagrody i wyróżnienia przyznane przez jurorów (skład jury: Dorota Iwanowicz, Ewa Misiewicz, Iwona Poźniak):

 • I miejsce – Aleksander Wilga, ZS Łebień, kl. 3, opiekun: Ewelina Jaskulska,
 • II miejsce – Amelia Baranowska, SP 9 Wejherowo, kl. 1, opiekun: Monika Grajkowska,
 • III miejsce – Lena Jarzębińska, SP Leśnice, kl. 3, opiekun: Anna Caruk,

 

Wyróżnienia:

 • Wiktoria Brieger, SP 9 Wejherowo, klasa 2, opiekun: Monika Grajkowska,
 • Wiktoria Butkiewicz, NSP Przytocko, kl. 1, opiekun: Agnieszka Stępień,
 • Zuzanna Chrzanowska, SP Pobłocie, kl. 3, opiekun: Jolanta Hildebrandt,
 • Diachkov Andrii, MP 3 Ustka, lat 6, opiekun: Joanna Czerska, Barbara Kardaś,
 • Kornelia Jaźwiec, SP 5 Lębork, kl. 2, opiekun: Dorota Bojanowska,
 • Mateusz Lęcznar, SP 9 Wejherowo, kl. 2, opiekun: Monika Grajkowska,
 • Laura Malinowska, SP 10 Słupsk, kl. 2, opiekun: Agata Samuła,
 • Maksym Posternak, SP 9 Wejherowo, kl. 2, opiekun: Monika Grajkowska,
 • Celina Szołtysik, MP 3 Ustka, lat 6, opiekun: Joanna Czerska, Barbara Kardaś,
 • Anna Rzepka, SP Wicko, kl. 1, opiekun: Mirosława Mordaszewska,
 • Wiktoria Zakolska, SP Leśnice, kl. 3, opiekun: Anna Caruk.

Uczestnikom konkursu, małym artystom, serdecznie dziękujemy za udział. Gratulacje i podziękowania kierujemy do nauczycieli z placówek, którzy zachęcili i zainspirowali dzieci do wykonania ciekawych, kreatywnych i oryginalnych prac.

Wszyscy uczestnicy otrzymali mailem dyplomy za udział w Konkursie, a nagrodzeni i wyróżnieni – w obu głosowaniach: online i jurorskim – zostali uhonorowani nagrodami.

Organizatorki i koordynatorki Konkursu:

Dorota Iwanowicz
Konsultant ds. konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych w ODN w Słupsku.

Ewa Misiewicz
Konsultant ds. edukacji artystycznej w ODN w Słupsku.

Iwona Poźniak
Konsultant edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych.

---------------------------

Drodzy Uczniowie – użytkownicy internetu,

8 lutego 2022 r. to Dzień Bezpiecznego Internetu
– święta obchodzonego w całej Europie. Głównym celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Zapraszamy i zachęcamy przedszkolaki oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa pomorskiego – do wykonania plakatu promującego zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Twój komputerowy świat. Jaki jest? Ciekawy, kolorowy, wciągający, ale czy bezpieczny? Jak dbasz o swoje bezpieczeństwo w sieci?

Szczegóły konkursu w regulaminie (poniżej i do pobrania TUTAJ).

REGULAMIN


Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (technika dowolna) w formie plakatu promującego zasady bezpiecznego korzystania z internetu, przygotowanej według własnego pomysłu, a następnie sfotografowaniu jej i przesłaniu na adres mailowy Organizatora konkursu: dbi@odn.slupsk.pl

I. Organizator:

    Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
 

II. Cele konkursu:

 1. promowanie bezpiecznych zasad korzystania z internetu,
 2. rozwijanie uzdolnień plastycznych, technicznych, pomysłowości i kreatywności,
 3. rozwijanie umiejętności TIK.

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa pomorskiego.
 2. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac.
 3. Organizator ma również prawo do przyznania wyróżnień.
 4. Jedno dziecko może być autorem tylko jednej pracy.
 5. Placówka może zgłosić na konkurs maks. 5 uczniów.
 6. Praca plastyczna – rysunek, malunek, praca przestrzenna – powinna być wykonana samodzielnie dowolną techniką plastyczną. Niedozwolone są prace wykonane techniką komputerową.
 7. Wykonaną pracę plastyczną – należy sfotografować, a plik z wykonanym zdjęciem podpisać nazwiskiem, imieniem dziecka, nazwą placówki (wzór: Nowak Jan SP3 Słupsk klasa 3) i przesłać na adres e-mail: dbi@odn.slupsk.pl
   
 8. Termin nadsyłania prac: zdjęcie pracy należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy do 18 lutego 2022 r. do godz. 15.00
  W temacie maila proszę wpisać: „Mój komputerowy świat – bezpieczni w sieci”
  W treści maila należy wpisać:
  Nazwę i adres placówki:
  Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna:
   
 9. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
   
 10. Przesłanie zdjęcia pracy przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika konkursu:
  a) zgłosił uczestnika do udziału w konkursie,
  b) zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu,
  c) zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej (oraz FB) Organizatora,
  d) posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
   
 11. Organizator zamieści zdjęcia prac na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: www.odn.slupsk.pl
 12. Organizator zamieści zdjęcie prac na fanpage Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.  
 13. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie:
  a) liczby polubień odnoszących się do poszczególnych zdjęć prac zamieszczonych na fanpage ODN w Słupsku na FB – głosowanie online na Facebooku,
  b) oceny jury, które wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc oraz przyzna wyróżnienia.
   
 14. Głosowanie internetowe na fanpage ODN w Słupsku na FB potrwa od 22 lutego do 8 marca 2022 r.

IV. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 marca 2022 r. Informacja zostanie zamieszczona na stronach  internetowych Organizatora (www.odn.slupsk.pl, a opiekunowie laureatów konkurs zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej.
 2. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.


V. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i internecie.
 2. Wysłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu w pełnym jego brzmieniu.