Edukacja – relacja – zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Edukacja – relacja – zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Utworzono: 10-02-2020

Przedstawiam Państwu publikację (2019) pt. Edukacja – relacja – zabawa.  Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  opracowaną pod redakcją naukową A.Wrońskiej, A. Rywczyńskiej, R.Lew-Starowicz,  poświęconą tematyce zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych. Opracowanie ma za zadanie zainspirować młode pokolenie do twórczego i odpowiedzialnego używania narzędzi cyfrowych. Ma pomóc w lepszym zrozumieniu wirtualnego świata, który w coraz większym stopniu wkracza w nasze codzienne życie. Autorzy omawiają wybrane  aspekty tej dynamicznie zmieniającej się przestrzeni. Jest to wyzwanie, przed którymi stają obecnie opiekunowie i wychowawcy.

Praca została opublikowana (2019) przez Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na stronach czytelni z w dziale Seria Naukowej Wydawnictwa FRSE.

Zapraszam do lektury – link do publikacji: http://czytelnia.frse.org.pl/edukacja-relacja-zabawa/

                                                         Władysława Hanuszewicz konsultant ODN w Słupsku