Arteterapia

Arteterapia

Termin rozpoczęcia:

26 listopada 2022, godz. 09:00-14:00

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

7 godz. dydaktycznych

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala dydaktyczna nr 29, ul. Bałtycka 29

O szkoleniu / programie:

Możliwość poznania poprzez osobiste doświadczenie różnorodnych kreatywnych metod i technik pracy indywidualnej i grupowej w zakresie:  

 • sztuk plastycznych, 

 • muzyki,

 • ruchu,

 • dramy,

 • literatury

 • relaksacji

Wspomaganie procesu terapii i edukacji osób z wykorzystaniem elementów dorobku wielokulturowości.

Wzmocnienie samooceny i poczucia wartości własnej i podopiecznych poprzez zastosowanie różnych technik i narzędzi terapeutycznych, dających możliwość przeżywania sukcesu i osiągania harmonii wewnętrznej,

Kierunki polityki oświatowej państwa:

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Koordynator formy:

Ewa Misiewicz - nauczyciel konsultant ds. edukacji kulturowej i arteterapii 

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
 • Maksymalna liczba uczestników:  10 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.