Kreatywne gry i zabawy ruchowe dla dzieci z klas I-III

Kreatywne gry i zabawy ruchowe dla dzieci z klas

Termin rozpoczęcia:

20 marca 2023, godz. 16:00-18:15

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku, ul. Jana Kilińskiego 38

O szkoleniu / programie:

1. Zapanuj nad grupą - gry i zabawy porządkowe.

2. Zabawy z użyciem nietypowych przyborów.

3. Gry i zabawy z piłkami.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ekspert:

Robert Kozłowicz

Koordynator formy:

Dorota Kojder-Wróblewska – nauczyciel – doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Kontakt:
e-mail: d.kojda-wroblewska@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.