Metody i techniki rozwijające twórcze myślenie

Metody i techniki rozwijające twórcze myślenie

Termin rozpoczęcia:

8 czerwca 2021, godz. 17:00-19:15

Forma:

Szkolenie online

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczycielki w Przedszkolu Miejskim nr 25 im. Kubusia Puchatka w Słupsku

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

Ekspert:

Alina Rabowska - ekspert ODN w zakresie pracy z dzieckiem przedszkolnym

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
tel. 59 84 23 567
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 17.00
  • Przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 16.30 , koordynator prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.
  • Do spotkania proszę dołączyć najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
  • W razie problemów technicznych lub braku linku do szkolenia należy skontaktować się z koordynatorem mailowo lub telefonicznie (mail z linkiem może "wpaść" do SPAMU - warto tam sprawdzić).

 

Dodatkowe informacje:

  • Maksymalna liczba uczestników:  13 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.
  • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19