Muzykoterapia dziecięca

Muzykoterapia dziecięca

Termin rozpoczęcia:

październik 2021

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele wychowania  przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki oraz instruktorzy domów kultury

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

ODN Słupsk

O szkoleniu / programie:

Poznanie metod i form muzykoterapii.
Zabawy taneczne z instrumentami.
Tańce integracyjne.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Koordynator formy:

Ewa Misiewicz - Konsultant ds. edukacji artystycznej i kulturowej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567, wew. 41
e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl