Muzykoterapia dziecięca

Muzykoterapia dziecięca

Termin rozpoczęcia:

15 października 2021, godz. 15:30-18:30

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki oraz instruktorzy domów kultury

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala konferencyjna ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

O szkoleniu / programie:

Poznanie metod i form muzykoterapii.
Zabawy taneczne z instrumentami.
Choreoterapia.
Tańce integracyjne.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Koordynator formy:

Ewa Misiewicz - Konsultant ds. edukacji artystycznej i kulturowej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567, wew. 41
e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  20 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19