Niespodzianki z pomysłem dla Babci i Dziadka

Niespodzianki z pomysłem dla Babci i Dziadka

Termin rozpoczęcia:

17 stycznia 2022, godz. 17:00-19:15

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Z okazji Dania Babci i Dnia Dziadka kilka inspiracji do własnoręcznego wykonania niespodzianek:

• laurek,

•pacynek okolicznościowych,

•bajkowego dobble do wspólnej zabawy,

•puzzle online stworzone z prac plastycznych dzieci.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie odbędzie się online.
 • Na pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia koordynator prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.
 • Do spotkania proszę dołączyć najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W razie problemów technicznych lub braku linku do szkolenia należy skontaktować się z koordynatorem mailowo lub telefonicznie (mail z linkiem może "wpaść" do SPAMU - warto tam sprawdzić).


----

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu?

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

-------                            

 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.
Niespodzianki z pomysłem dla Babci i Dziadka