Radzenie sobie z emocjami małego dziecka – praca z dzieckiem przejawiającym trudności w rozwoju emocjonalnym

Radzenie sobie z emocjami małego dziecka – praca z

Termin rozpoczęcia:

19 maja 2022, godz. 16:30-18:45

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 25 w Słupsku

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Ekspert:

dr Anetta Jaworska – psycholog, mediator, coach

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 25 w Słupsku.
  • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19