Twórcze inspiracje w edukacji wczesnej

Sieć 23b: Twórcze inspiracje w edukacji wczesnej

Termin rozpoczęcia:

12 maja 2022, godz. 16:30-18:45

Forma:

Sieci zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

12 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele wychowania  przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki oraz instruktorzy domów kultury, świetlic szkolnych, SOSW.

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

O szkoleniu / programie:

 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia.
 • Analiza "dobrych praktyk" stosowanych przez nauczycieli - uczestników spotkań.
 • Wzbogacenie kompetencji nauczycieli dzięki  merytorycznemu wsparciu ekspertów.

Temat pierwszego spotkania:

 • Organizacja pracy sieci. Diagnoza potrzeb nauczycieli
 • Jesienne TIK-owe inspiracje.

Temat drugiego spotkania:

 • Mali badacze. Doświadczenia i eksperymenty w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Temat trzeciego spotkania:

 • Muzyczne inspiracje w edukacji wczesnej

Temat czwartego spotkania:

 • Canva bez tajemnic - stwórz dyplom, podziękowanie, plakat, infografikę...

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Ekspert:

Ewa Misiewicz

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

    Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Warsztaty odbędą się online i rozpoczną się o godz. 16.30
 • Na pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia koordynator prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.
 • Do spotkania proszę dołączyć najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W razie problemów technicznych lub braku linku do szkolenia należy skontaktować się z koordynatorem mailowo lub telefonicznie (mail z linkiem może "wpaść" do SPAMU - warto tam sprawdzić).
  • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania.
  • Terminy spotkań:
   • I spotkanie: 11.10.2021; godz. 16.30-18.45
   • II spotkanie 02.12.2021, godz. 16.30-18.45
   • III spotkanie:  03.03.2022, godz. 16.30-18.45
   • IV spotkanie:  12.05.2022 godz. 16.30-18.45


  Dodatkowe informacje:
  • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
  • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
  • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.
  • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online

  • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.
  • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19