Zajęcia artystyczne jako forma wsparcia psychoprofilaktycznego uczniów

Sieć 30: Zajęcia artystyczne jako forma wsparcia

Termin rozpoczęcia:

16 maja 2022, godz. 16:30-18:45

Forma:

Sieci hybrydowe

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

12 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele wychowania  przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki oraz instruktorzy domów kultury

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Koordynator formy:

Ewa Misiewicz - nauczyciel konsultant ds. edukacji kulturowej i arteterapii
Kontakt:
tel. 59 84 23 567, wew. 41
e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Sieć współpracy i samokształcenia odbędzie się online/stacjonarnie w dniu 16.05.2022 i rozpocznie się o godz. 16:30
 • Przed rozpoczęciem spotkania, o godz. 16:00, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w sieci online?

 

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

                                       

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 11.01.2022, godz. 16:00-18:15, Temat:
  • II spotkanie - 09.02.2022, godz. 15:30-17:45, Temat: 
  • III spotkanie - 11.03.2022, godz. 16:00-18:15, Temat:
  • IV spotkanie - 16.05.2022, godz. 16:30-18:45, Temat:

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online lub stacjonarne
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.