Sieć 8b: Inspiracje muzyczno-plastyczne w edukacji wczesnej dziecka - spotkanie 2 Temat: Muzyka wielkich i małych mistrzów

Sieć 8b: Inspiracje muzyczno-plastyczne w edukacji

Termin rozpoczęcia:

28 marca 2023, godz. 15:30-17:45

Forma:

Sieci stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i plastyki oraz instruktorzy domów kultury, świetlic szkolnych, SOSW

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

1. Wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej poprzez różne formy ekspresji: improwizacje muzyczno-ruchowe, inscenizacje ruchowe do muzyki, śpiew, grę na instrumentach, teatralizujące-improwizowane techniki dramowe

2. Poznanie literatury muzycznej różnych epok różnych twórców

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ekspert:

Ewa Misiewicz

Koordynator formy:

Tatiana Słojka – nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli języków obcych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: t.slojka@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkań.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - listopad 2022
  • II spotkanie - marzec 2023
  • III spotkanie - kwiecień 2023
  • IV spotkanie - maj 2023

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie stacjonarne
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.
 • W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie PODN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.