Skuteczne przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania

Skuteczne przygotowanie dziecka do nauki czytania

Termin rozpoczęcia:

13 maja 2021, godz. 17:00-19:15

Forma:

Szkolenie online

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczycieli wychowania przedszkolnego

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat organizacji i realizacji zadań w zakresie skutecznego przygotowania dzieci do czytania i pisania;
 • Utrwalenie wiedzy na temat czynników i procesów rozwojowych warunkujących osiągnięcie gotowości do czytania i pisania;
 • Zainspirowanie do poszerzania wiedzy o języku oraz rozwijania kompetencji kreatywnych w procesie przygotowania dzieci do czytania i pisania;
 • Przedstawienie propozycji zabaw i ćwiczeń w zakresie przygotowania do czytania i pisania.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

Ekspert:

Alina Rabowska - ekspert ODN w zakresie pracy z dzieckiem przedszkolnym

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
tel. 59 84 23 567
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 17.00
 • Przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 16.30 , koordynator prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.
 • Do spotkania proszę dołączyć najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W razie problemów technicznych lub braku linku do szkolenia należy skontaktować się z koordynatorem mailowo lub telefonicznie (mail z linkiem może "wpaść" do SPAMU - warto tam sprawdzić).

 

Dodatkowe informacje:

 • Maksymalna liczba uczestników:  20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.
 • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19
Skuteczne przygotowanie dziecka do nauki czytania