Wdrażanie edukacji morskiej na lekcjach nauczania wczesnoszkolnego

Wdrażanie edukacji morskiej na lekcjach nauczania

Termin rozpoczęcia:

31 stycznia 2023, godz. 15:30-17:45

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele biorący udział w projekcie PŻW w Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 17

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - nauczyciel konsultant ds. informacji pedagogicznej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej 

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: d.iwanowicz@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie dedykowane dla nauczycieli biorących udział w projekcie PŻW w Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku.
  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  20 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie PODN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.