Bezpieczne ferie zimowe 2020

Utworzono: 10-01-2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Wychowawcy,
Rodzice i Uczniowie,
Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży

13 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe. Dzieci i młodzież szkolna, będzie w tym okresie korzystać z propozycji uczestnictwa w różnych formach wypoczynku. Wszystkim zależy, aby był on bezpieczny i żeby przynosił dzieciom dużo radości oraz okazji do odpoczynku po okresie nauki szkolnej.

W trosce o bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży,  zwracam się z prośbą do Dyrektorów szkół i placówek w województwie pomorskim o przypomnienie dzieciom i młodzieży o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pobytu w górach, zachowania się na lodzie, zasadach higieny i bezpiecznego spożywania posiłków, a także o czyhających na nie ewentualnych zagrożeniach i sytuacjach niebezpiecznych.

Organizatorom wypoczynku dla dzieci i młodzieży przypominam o obowiązku przestrzegania prawa w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa oraz prawa do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka. Przypominam o obowiązku zgłaszania zorganizowanych form wypoczynku do właściwego Kuratorium Oświaty. Informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy np. w formie wolontariatu w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności  ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Szanowni Rodzice, proszę o zwrócenie uwagi na to, kto i gdzie organizuje wypoczynek Waszego dziecka. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest administratorem publicznej bazy danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czuwają instytucje, do których zawsze można zwrócić się z prośbą o pomoc. Korzystajcie Państwo z wszelkich powszechnie dostępnych źródeł informacji o organizatorach wypoczynku. W razie stwierdzenia uchybień lub niesolidności organizatora, nie zwlekajcie z powiadomieniem podmiotów właściwych
do ich kontroli.

Wam Drodzy Uczniowie życzymy wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku.

 

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang