Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

KO Gdańsk: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa pomorskiego

Utworzono: 22-08-2019

Pomorski Kurator Oświaty ogłasza I etap naboru kandydatów na stanowiska nauczycieli-doradców metodycznych. Poniższa tabela zawiera wymiar etatu przypisany do danych przedmiotów oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

Szczególowe informacje: http://www.kuratorium.gda.pl

KO Gdańsk: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa pomorskiego

Przejdź do góry strony