Relacja ze spotkania "Spójność edukacyjna w praktyce samorządowej i szkolnej"

Utworzono: 22-06-2022
Relacja ze spotkania "Spójność edukacyjna w praktyce samorządowej i szkolnej"

14 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słupsku odbyło się jedno z 20 spotkań z cyklu "Spójność edukacyjna w praktyce samorządowej i szkolnej" , które odbywają się z inicjatywy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Współorganizatorami konferencji byli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i Starostwo Powiatowe w Słupsku. 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały projektowane działania w obszarze edukacji 2021-2027. Ponadto przybliżono tematy:  Spójność edukacyjna a jakość edukacji w województwie pomorskim;  Planowanie procesów edukacyjnych a prowadzenie kształcenia i wychowania uczniów z Ukrainy;  Edukacja włączająca w województwie pomorskim;  Sytuacja ucznia ukraińskiego w polskiej szkole.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem z konferencji przygotowanym przez Kanał 6: http://info.kanal6.pl/2022/06/20/o-spojnosci-edukacyjnej/