Edukacyjne gry i zabawy z piłkami dla przedszkolaków w środowisku wielokulturowym

Edukacyjne gry i zabawy z piłkami dla

Termin rozpoczęcia:

17 czerwca 2024, godz. 09:00-11:15

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku ul. Kilińskiego 32

O szkoleniu / programie:

1. Zapoznanie uczestników ze szczególnymi zasadami pracy z grupą wielokulturową;
2. Przykłady ćwiczeń gier i zabaw z piłkami edukacyjnymi:
- zabawy integracyjne;
- doskonalące umiejętności z języka polskiego;
- doskonalące umiejętności z matematyki;
- doskonalące umiejętności z języka obcego;
- ćwiczenia, zabawy i gry w pracy terapeutycznej z dziećmi agresywnymi.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Koordynator formy:

Robert Kozłowicz - nauczyciel konsultant ds. aktywności sportowej i promocji zdrowia

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: r.kozlowicz@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.

  • Maksymalna liczba uczestników:  10
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

  • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
  • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
  • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
  • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
  • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.