Formy doskonalenia

Konsultacje: Metodyka nauczania wychowania
Konsultacje: Metodyka nauczania wychowania fizycznego

26 stycznia 2021, godz. 15:30-17:00

kontakt telefoniczny i mailowy

Emocji się nie je
Emocji się nie je

24 lutego 2021, godz. 15:30-17:15

stanowisko komputerowe