W zielone gramy-rzeżuchę uprawiamy - rozstrzygnięty

Utworzono: 30-04-2020

W dniu 30.04.2020 r. komisja konkursowa w składzie: Irena Czyż, Władysława Hanuszewicz, Katarzyna Rodziewicz, dokonała analizy nadesłanych prac, której podstawą były: wartość merytoryczna, forma opracowania, samodzielność oraz oryginalność ujęcia tematu, ogólna estetyka i pomysłowość szaty graficznej. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić niżej wymienione prace:

I miejsce: Anna Zagórowska

II miejsce: Wiktoria Górnicka

III miejsce: Julia Rzetecka i Tomasz Dudzik

Dziękujemy uczestnikom konkursu za nadesłane prace. Laureatom serdecznie gratulujemy. Dyplomy oraz nagrody książkowe prześlemy pocztą.

 

Irena Czyż
konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej
oraz przedmiotów przyrodniczych
w ODN w Słupsku

W zielone gramy-rzeżuchę uprawiamy - rozstrzygnięty
W zielone gramy-rzeżuchę uprawiamy - rozstrzygnięty
W zielone gramy-rzeżuchę uprawiamy - rozstrzygnięty
W zielone gramy-rzeżuchę uprawiamy - rozstrzygnięty
W zielone gramy-rzeżuchę uprawiamy - rozstrzygnięty
W zielone gramy-rzeżuchę uprawiamy - rozstrzygnięty
W zielone gramy-rzeżuchę uprawiamy - rozstrzygnięty
W zielone gramy-rzeżuchę uprawiamy - rozstrzygnięty
W zielone gramy-rzeżuchę uprawiamy - rozstrzygnięty