Uwaga! Ważna informacja na temat bezpieczeństwa zdrowotnego, profilaktyki oraz promocji zdrowia

Utworzono: 27-02-2020

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku zamieszczane są bieżące informacje dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego, profilaktyki oraz  promocji zdrowia, a także sposobów postępowania szkół w powyższym zakresie, w tym np.:

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronach: