Napisz do "Informatora Oświatowego" nr 3/2021

lipiec - wrzesień 2021

Napisz do "Informatora Oświatowego" nr 3/2021

Szanowny Dyrektorze, Szanowny Nauczycielu, 
zapraszamy do publikowania Informatorze Oświatowym”

Pisząc o swojej pracy:

 • dbasz o wizerunek swojej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • upowszechniasz jej osiągnięcia,
 • promujesz swoją placówkę w środowisku, 
 • spełniasz jeden z wymogów awansu zawodowego,
 • upowszechniasz przykłady dobrej praktyki,
 • dokumentujesz swoją pracę,
 • inspirujesz innych. 
Wiodące tematy numeru 3/2021 (lipiec - wrzesień 2021)
 • WSPÓLNOTA KULTUR (edukacja multikulturowa, regionalna, kultywowanie tradycji związanych z Pomorzem, działania na rzecz różnorodnej kulturowo społeczności lokalnej; przykłady dobrych praktyk szkół i placówek oświatowych, które podejmują ciekawe inicjatywy i organizują interesujące przedsięwzięcia, projekty związane z multikulturowością, regionalizmem i historią Pomorza; działają na rzecz lokalnych wspólnot, poprzez które budowana jest tożsamość mieszkańców ziemi pomorskiej i ich świadomość przynależności do małej – pomorskiej – Ojczyzny; informacje na temat zrealizowanych programów, angażujących uczniów w poznawanie i upowszechnianie tradycji i kultury wspólnoty lokalnej oraz integrację wielokulturowego środowiska; rozwój społecznych kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o Pomorzy i jego wielopłaszczyznowej kulturowości).
 • POMORSKA LIDA ZADANIOWA. Praca z uczniem zdolnym (doświadczenia i refleksje ekspertów PLZ; informacje na temat pracy z uczniami biorącymi udział w Pomorskiej Lidze Zadaniowej oraz korzyści płynących z udziału w tym konkursie; wszelkie przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu "Zdolni z Pomorza", praca z uczniem zdolnym nie tylko w kontekście Pomorskiej Ligi Zadaniowej, itp.)

Do 25 czerwca 2021 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 • ZADZWOŃ tel.: tel. (59) 84 23 567 wew. 41
 • lub NAPISZ: wydawnictwo@odn.slupsk.pl 

Na gotowy materiał oczekujemy do 19 lipca 2021 roku.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Wskazówki dla publikujących i Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

 

W imieniu Redakcji "Informatora Oświatowego"
Dorota Iwanowicz
konsultant w ODN w Słupsku