Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Nr 4/2016 (176) Wychowanie do wartości; Aktywizujące metody nauczania

PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2016

Nr 4/2016 (176) Wychowanie do wartości; Aktywizujące metody nauczania
SPIS TREŚCI:

 

 • Bożena Żuk: To w nas jest klucz do wychowania i nauczania s. 3

PRZEPISY, ZALECENIA, WYJAŚNIENIA

 • Jerzy Byczkowski: Polecamy... ustawy, rozporządzenia, zarządzenia s. 4
 • Komunikaty s. 5

INFORMACJE, OPINIE, PROPOZYCJE

 • Sebastian Kowal: Jak wychowywać dzisiaj? Pluralizm wartości w szkole s. 6
 • Łukasz Wirkus: Wychowanie do wartości i ochrona praw dziecka w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczno-prawnych s. 10
 • Jacek Prądziński: Cyfrowa aktywizacja Pomorzan. Wolontariat bytowskiego Latarnika Polski Cyfrowej s.14
 • Lidia Walewska: Edukacja dla rozwoju talentów i pasji s. 19
 • Alina Cyrzon: 8 Drużyna Harcerska Powsinoga s. 21
 • Lidia Walewska: Przygoda z Odkrywcą s. 22
 • Lilianna Grosz: Język Kaszubski on-line s. 24
 • Dorota Pawelczyk: Starsi pomagają młodszym. Wspólne lekcje matematyki s. 25
 • Maria Rydwelska: Mali uczniowie idą do szkoły s. 26
 • Anna Łukasik: More Successful Students with ICT Projekt Programu Erasmus + s. 27
 • Joanna Albecka: Grywalizacja na lekcjach historii s. 28
 • Mirosław Brozis: Od konkursu fizycznego po Uniwersytet w Stanford. Rok z dziejów klasy s. 30
 • Agnieszka Morzyńska-Burak: Trochę inni, ale tacy sami s. 32
 • Karolina Szewczyk: Europa społecznością wizjonerów i wynalazców? s. 33
 • Olga Rusakow: Magiczny dywan s. 34
 • Renata Zmitrowicz: Porozmawiajmy…Program wspomagania kompetencji komunikacyjnych wychowanek z wieloraką niepełnosprawnością s. 35
 • Renata Zmitrowicz: Rozmawiam chociaż nie mówię. Scenariusz zajęć rewalidacyjnowychowawczych s. 37

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 • Renata Kołosowska, Irena Czyż: V Forum Pomorskiej Edukacji s. 39
 • Marek Wróblewski: Programowanie czas zacząć s. 42
 • Jerzy Paczkowski: XXII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Twórczość czy kreatywność s. 43
 • Joanna Kierul-Cieślak: Warto czytać. Biblioteka wiejska jako centrum kultury s. 46

OLIMPIADY, KONKURSY, IMPREZY

 • Joanna Kierul-Cieślak: Nauczyciel Pomorza s. 47
 • Agnieszka Romaniuk: Jubileusz 60-lecia Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku s. 49
 • Grażyna Linder: Sukces ucznia czy sukces szkoły? s. 51
 • Maria Rydwelska: Podróże bliskie i dalekie s. 52
 • Jan Wild: III Pomorski Festiwal Piosenki MARINA 2016 s. 53

KSIĄŻKI, CZASOPISMA, MULTIMEDIA

 • Grażyna Wieczorek: Biblioteka ODN poleca s.55
 • Agata Szklarkowska: Mama, Tata, Google i Andrzej Wajda s. 57
 • Mariusz Domański: Literacki Słupsk s. 58
 • Dorota Czapiewska: PBW w Słupsku poleca. Wybór nowości książkowych s. 61
 • Jolanta Janonis: Tematyczne zestawienie bibliograficzne: * Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości, *Aktywne metody nauczania s. 63

Przejdź do góry strony