Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego"

Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego"

Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu zapraszamy do publikowania „Informatorze Oświatowym”! Pisząc o swojej pracy promujesz swoją szkołę, dbasz o jej wizerunek, upowszechniasz przykłady dobrej praktyki! Tym razem tematy wiodące to: EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA (programy, inicjatywy, ciekawe lekcje, korzyści, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyrównywanie szans, itp.) oraz EDUKACJA ZDALNA (lekcje online, praca z dzieckiem młodszym i starszym w zdalnej edukacji, itp.)

Szanowny Dyrektorze!

Szanowny Nauczycielu!

Zapraszamy do WSPÓŁPRACY – do wspólnego tworzenia pisma.

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem 191 numeru

„Informatora Oświatowego”.

Zapraszamy Państwa do współpracy – do wspólnego tworzenia pisma, do dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, sukcesami, pomysłami nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań, które stanowić mogą warte naśladowania przykłady dobrych praktyk

Wiodącymi tematami numeru będą:

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Wspieranie rozwoju – zarówno dziecka z dysfunkcjami, ucznia o przeciętnych możliwościach oraz dziecka zdolnego – to bardzo istotne zagadnienie w pracy każdej placówki oświatowej. Chętnie opublikujemy Państwa refleksje na temat działań wspierających rozwój uczniów borykających się np. z niepełnosprawnością, dysleksją, dysortografia czy dyskalkulią, informacje na temat innowacyjnych rozwiązań w pracy z uczniem wykazującym trudności w zachowaniu, pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i przedwczesnym kończeniem nauki.

Chętnie upowszechnimy też Państwa refleksje na temat funkcjonowania dziecka o rok młodszego w zespole klasowym oraz pracy z nim. Czekamy na przykłady dobrych praktyk, którymi zechcielibyście Państwo podzielić się z Czytelnikami „Informatora Oświatowego”. Zachęcamy do opisania ciekawych działań, pomysłów na wspieranie rozwoju dziecka – od malucha po młodego człowieka, wkraczającego w dorosłość. Zamieścimy w naszym kwartalniku Państwa refleksje, przemyślenia, opisy interesujących przedsięwzięć. 

EDUKACJA ZDALNA

Sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, wymusiła na wielu z  nas zmianę sposobu pracy. Nauczyciele i uczniowie musieli w ekspresowym tempie przystosować się do nowych warunków pracy na odległość. Kontakt z uczniami, lekcje online to wyzwania, jakim musieliśmy starać się sprostać. Na pewno pojawiło się wiele trudności, ale  na pewno również wiele ciekawych pomysłów. Zapraszamy Państwa do podzielenia się refleksjami, spostrzeżeniami, ale także ciekawymi scenariuszami zajęć związanymi z edukacją zdalną. Chętnie zamieścimy w naszym "Informatorze Oświatowym" Państwa artykuły.

Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu, pamiętaj, że publikując na łamach „Informatora Oświatowego” dbasz o wizerunek swojej szkoły, upowszechniasz jej osiągnięcia, a także promujesz swoją placówkę w środowisku.

Zapraszamy i zachęcamy nauczycieli do przesyłania własnych materiałów:

 • podejmujących wyżej wymienione zagadnienia,
 • opisujących życie szkoły w innym zakresie: konkursy, olimpiady, jubileusze, przedsięwzięcia edukacyjne, podsumowania projektów i działań, które miały miejsce w roku szkolnym 2019/2020.

 

Placówki oświatowe, chcące podjąć z nami współpracę, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 59 842 42 (wew. 35) 18 lub e-mailowy:  wydawnictwo@odn.slupsk.pl do 4 sierpnia 2020 r. w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

Na gotowy materiał oczekujemy do 15 sierpnia 2020 roku.

Zatem publikuj na łamach „Informatora Oświatowego”

Na pewno w życiu Twojej szkoły dzieje się wiele i warto o tym napisać:

 • pochwalić się, że robicie coś ciekawego, oryginalnego (np. konkursy, projekty, imprezy, projekty europejskie),
 • podzielić się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
 • opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przemyśleniach na temat blasków i cieni pracy współczesnego nauczyciela,
 • utrwalić swoje refleksje w formie drukowanej w publikatorze, który dociera do 300 placówek oświatowych naszego regionu.

Czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, a więc:

 • artykuły odnotowywane są w bibliografii narodowej,
 • publikowane artykuły są dostępne szerokiemu gronu czytelników w kraju,
 • artykuły dokumentują pracę szkół oraz dorobek, także naukowy, autorów,
 • władze oświatowe, a także inni nauczyciele dowiedzą się o Waszych działaniach, przemyśleniach, refleksjach…
 • Wasza praca może zainspirować innych!

 

Zapraszamy do współpracy, czekamy na materiały!