Konkurs Fundacji EFC na publikację na temat edukacji

O konkursie
Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego przyznajemy naukowcom, dziennikarzom i praktykom za publikacje o edukacji. Celem konkursu jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji.
– O edukacji mówi się w ostatnich latach dużo ze względu na reformę usuwającą gimnazja, strajk nauczycieli czy organizację pracy szkoły w pandemii. W tych przekazach często koncentrujemy się na sprawach formalnych, organizacyjnych, a edukacja to ludzie – mówi prezeska Fundacji EFC, Aleksandra Saczuk i tłumaczy: – Nagroda pozwala nam docenić ludzi, którzy zajmują się edukacją. I dotrzeć z ich tekstami do opinii publicznej.

Szczegółowe informacje: https://efc.edu.pl/o-konkursie

Ulotka informacyjna (plik pdf)

Konkurs Fundacji EFC na publikację na temat edukacji