Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański
Studia podyplomowe skierowane do nauczycieli

 

 1. Studia Podyplomowe Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka
  Wydział Filologiczny
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/67596/sp_dwujezycznosc_-metody_nauki_i_terapii_dziecka
   
 2. Studia Podyplomowe Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli
  Wydział Nauk Społecznych
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/89659/sp_edukacja_i_terapia_osob_spektrum_autyzmu_dla_nauczycieli
   
 3. Studia Podyplomowe Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością
  Wydział Nauk Społecznych
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/89641/sp_edukacja_integracyjna_i_wlaczajaca_osob_z_niepelnosprawnoscia
   
 4. Podyplomowe Studia Historii
  Wydział Historyczny
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33676/sp_historii
   
 5. Studia Podyplomowe Logopedyczne
  Wydział Filologiczny
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33566/ps_logopedyczne
   
 6. Studia Podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego
  Wydział Filologiczny
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33567/sp_nauczanie_jezyka_kaszubskiego
   
 7. Studia Podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego
  Wydział Filologiczny
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/52977/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego
   
 8. Podyplomowe Studia Neurologopedyczne
  Wydział Filologiczny
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33580/sp_neurologopedyczne
   
 9. Podyplomowe Studia Oligofrenologopedyczne
  Wydział Filologiczny
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/34690/sp_oligofrenologopedyczne
   
 10. Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33356/sp_podstaw_informatyki
   
 11. Podyplomowe Studia Polonistyczne - Nauczyciel Języka Polskiego
  Wydział Filologiczny
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/100949/podyplomowe_studia_polonistyczne_-_nauczyciel_jezyka_polskiego
   
 12. Studia Podyplomowe Psychologia edukacji
  Wydział Nauk Społecznych
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/105166/sp_psychologia_edukacji
   
 13. Studia Podyplomowe Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
  Wydział Nauk Społecznych
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/96509/sp_resocjalizacja_i_profilaktyka_spoleczna_wedlug_standardu_przygotowujacego_do_wykonywania_zawodu_nauczyciela
   
 14. Studia Podyplomowe Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
  Wydział Nauk Społecznych
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/96510/sp_socjoterapia_zajecia_rozwijajace_kompetencje_emocjonalno-spoleczne_-_wedlug_standardu_ksztalcenia_przygotowujacego_do_wykonywania_zawodu
   
 15. Podyplomowe Studia Surdologopedyczne
  Wydział Filologiczny
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33598/sp_surdologopedyczne
   
 16. Studia Podyplomowe Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  Wydział Nauk Społecznych
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/36103/sp_terapia_i_edukacja_dzieci_i_mlodziezy_z_calosciowymi_zaburzeniami_rozwoju
   
 17. Studia Podyplomowe Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  Wydział Nauk Społecznych
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/36109/sp_terapia_i_edukacja_dzieci_i_mlodziezy_specyficznymi_trudnosciami_w_uczeniu
   
 18. Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej
  Wydział Filologiczny
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33585/sp_uzupelniajace_terapii_logopedycznej
   
 19. Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
  Wydział Nauk Społecznych
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33644/sp_wczesne_wspomaganie_oraz_edukacja_i_terapia_dzieci_i_mlodziezy_z_zaburzeniami_rozwoju
   
 20. Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych
  Wydział Nauk Społecznych
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/89657/sp_wczesne_wspomaganie_rozwoju_dziecka_dla_pedagogow_specjalnych
   
 21. Studia Podyplomowe Wczesnej interwencji logopedycznej
  Wydział Filologiczny
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33581/sp_wczesnej_interwencji_logopedycznej
   
 22. Studia Podyplomowe z logistyki dla nauczycieli
  Wydział Ekonomiczny
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/104616/studia_podyplomowe_z_logistyki_dla_nauczycieli
   
 23. Studia Podyplomowe Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym
  Wydział Prawa i Administracji
  https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/105026/sp_zarzadzanie_oswiata_z_prawem_oswiatowym
Inne formy kształcenia

 

 1. Otwarte Wykłady Ekonomiczne
  Wydział Ekonomiczny
  https://ekonom.ug.edu.pl/web/biznes/index.html?lang=pl&ao=otwarte_wyklady_ekonomiczne