Konkurs: Klasówka powstańcza

„Klasówka powstańcza” to konkurs wiedzy historycznej, stanowiący cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich. Każda edycja posiada swój wiodący motyw. Pierwsza edycja w 2016 roku dedykowana była upamiętnieniu 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach; Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Za założenie i obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Konkurs służy:
• rozszerzaniu wiedzy oraz podtrzymywaniu pamięci o Powstaniach Śląskich i plebiscycie wśród pokolenia młodych Polaków,
• kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich,
• wpajaniu szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”, kultury, ludzi i ich osiągnięć,
• zachęcaniu uczniów do większej aktywności, rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień,
• tworzeniu możliwości współzawodnictwa uczniów szkół.
Druga edycja klasówki w 2017 adresowana była do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz Zaolzia, a także wszystkich zainteresowanych historią.Motywem tej edycji było podkreślenie i ukazanie udziału oraz zaangażowania Polaków spoza Górnego Śląska na rzecz Powstań Śląskich.

Motywem III edycji konkursu w roku szkolnym 2017/2018 będzie ukazanie udziału oraz zaangażowania na rzecz Powstań Śląskich Polaków z Wielkopolski. Tegoroczna „klasówka” uwzględni w swojej treści także najistotniejsze aspekty pierwszego zwycięskiego powstania Polaków – Powstania Wielkopolskiego, którego 100. rocznicę obchodzić będziemy w 2018 roku.

Konkurs odbędzie się 20 marca 2018 r. o godz. 10.00.
Zgłoszenia w terminie do 9 marca 2018 r.

Szczegóły na stronie internetowej klasówki: 

https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/