Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Niepodległa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

„Jestem dumny, że jestem Polakiem,
bo Polakiem też był…”

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Lęborku

9 listopada 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Lęborku wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji mieli możliwość udziału w szkolnym projekcie edukacyjnym pn. „Jestem dumny, że jestem Polakiem, bo Polakiem też był…”

Celem projektu było włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych obchodów  100-lecia niepodległości Polski poprzez konkurs i projekcję pracy plastycznej przedstawiającej 10 wybitnych Polaków.

Projekt propagował przede wszystkim wartości patriotyczne i obywatelskie, wdrażał uczniów do okazywania szacunku dla symboli narodowych i ludzi, którzy w historii przyczynili się do rozwoju Polski, kształtował postawy patriotyczne, poczucie tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej ale także rozwijał zdolności twórcze i artystyczne uczniów, umiejętność pracy w grupie i komunikowania się oraz integrował uczniów całej szkoły.

Plan działania:

1. Wyłonienie 10 wybitnych Polaków przez autorów projektu:

 • Józef Piłsudski
 • Mikołaj Kopernik
 • Maria Curie-Skłodowska
 • Jan Paweł II
 • Jan Matejko
 • Adam Mickiewicz
 • Juliusz Słowacki
 • Fryderyk Chopin
 • Maksymilian Kolbe
 • Janusz Korczak

2. Losowanie przez klasy postaci do opracowania.

Gazetka informacyjna o projekcie edukacyjnym

3. Omawianie podczas godzin wychowawczych wylosowanych postaci, wykonanie prezentacji w postaci określonej przez autorów pracy plastycznej – każda klasa otrzymała stojak oraz wytyczne określające ramy pracy.

4. Przygotowanie ekspozycji prac na holu szkolnym.

Wystawa prac na holu szkolnym

5. Opracowanie przez autorów przedsięwzięcia dyplomów dla klas biorących udział w projekcie, prezentacji multimedialnej będącej tłem podczas prezentacji oraz przygotowanie nagród rzeczowych dla trzech najciekawszych prac.

Autorskie opracowanie prezentacji multimedialnej będącej tłem w czasie przedstawiania przez klasy swojej postaci

6. Prezentacja poszczególnych sylwetek przez uczniów wraz z wychowawcą podczas szkolnych uroczystości – każda prezentacja zaczynała się od wypowiedzenia tytułu projektu: jestem dumny, że jestem Polakiem, bo Polakiem był też…

Uczniowie i wychowawcy klas podczas prezentacji na uroczystej akademii

Ewaluacją projektu jest wystawa prac oraz ankieta sprawdzająca podstawową wiedzę o wskazanych w projekcie słynnych Polakach, która zostanie przeprowadzona pod koniec listopada.

Autorskie opracowanie dyplomu dla wszystkich klas biorących udział w projekcie

W związku z dużym zaangażowaniem uczniów i nauczycieli w realizację przedsięwzięcia oraz bardzo ciekawe prace autorzy projektu zadecydowali o kontynuacji działań podczas narodowych świąt majowych - planujemy wtedy dokonać prezentacji osób z najbliższego otoczenia, którzy swoją postawą, pracą, działalnością przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności w oparciu o publikację Stowarzyszenia na 102 pn. „Zwykli - niezwykli mieszkańcy Lęborka”

Prezentacje nagrodzone: Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Lęborku w ramach uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oprócz projektu edukacyjnego „Jestem dumny, że jestem Polakiem, bo Polakiem też był …”:

 • posadzono „Dąb Korczakowski”,
 • odśpiewano z całą społecznością szkolną o godz. 11.11 wszystkie zwrotki hymnu Polski,
 • zorganizowano konkurs na plakat o tematyce niepodległościowej,
 • przeprowadzono konkurs na pieśń historyczną oraz teleturniej na wzór „Kocham Cię  Polsko”,
 • ogłoszono konkurs recytatorski „Polak Mały” .

Podniosły charakter tego święta podkreślał także strój galowy uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

mgr Małgorzata Dułak-Zielonka
pedagog szkolny 

mgr Iwona Zegadło
wychowawca klasy I G ZET

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Lęborku 

Przejdź do góry strony