Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Niepodległa w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie

PROJEKT MEN „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ”

Szkoła Podstawowa nr 5 im. majora H. Sucharskiego w Bytowie

Szkoła Podstawowa nr 5 im. majora H. Sucharskiego w Bytowie znalazła się w gronie 257 szkół i placówek oświatowych, którym przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

Od początku września 2018 roku trwało gromadzenie pamiątek i materiałów do zorganizowania szkolnej wystawy pt. „Polska Niepodległa - Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła”. Uczniowie i nauczyciele udostępnili swoje pamiątki, tj. listy, zdjęcia, dokumenty, które obrazowały dążenia Kaszubów bytowskich do włączenia ziemi bytowskiej do Polski, a po niekorzystnych decyzjach Traktatu Wersalskiego ukazujących przywiązanie i troskę mieszkańców bytowszczyzny o zachowanie polskiej kultury i tradycji na obszarach włączonych do Niemiec. Nawiązano współpracę z Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie w celu pozyskania atrakcyjnych materiałów, które zostały zaprezentowane na wystawie w szkole. Wystawę obejrzeli nie tylko nasi uczniowie, ale też uczniowie z innych bytowskich szkół.

Kolejne zadanie związane z projektem to uczestnictwo uczniów klas szóstych i ósmych w wycieczce do Gdańska i zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej. Uczniowie oglądali ekspozycję, której poziom odpowiada najwyższym europejskim standardom. Możliwość zwiedzenia muzeum i udział uczniów w warsztatach dotyczących losów Polaków na początku II wojny światowej przygotowanych przez specjalistów z Muzeum II Wojny Światowej były wyjątkową lekcją historii i patriotyzmu. Historyczne eksponaty i przekaz z wykorzystaniem technik multimedialnych przeniosły zwiedzających w tragiczny czas wojny, odsłoniły tajemnice czasu grozy, terroru i cierpień Polaków oraz innych narodów Europy i świata. Wycieczki odbyły się 13 i 27 listopada 2018 roku.

W październiku 2018r. na terenie Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie Małym odbyła się historyczna gra terenowa „Kaszubi bytowscy - Më trzimómë z Bògã” . Grę przeprowadzili koordynatorzy projektu mgr Angelika Wrona i mgr Krzysztof Stępień. 
W grze wzięli udział 3-osobowe grupy przedstawicieli klas ósmych i siódmych. Patrole musiały odwiedzić 5 punktów i wykonać czekające na nich zadania. Na punktach stali harcerze z 13 DH „Pozytywnie zakręceni” im. Roberta Baden-Powella z bytowskiego hufca ZHP. Zadania dotyczyły wydarzeń z 1919 r i 1920 takich jak wojna palikowa, marsz Kaszubów na Bytów i działalności Związku Polaków w Niemczech, a także sprawdzały ogólną wiedzę dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy układali puzzle i historyczne trimino, grali w „sapera” na świeżym powietrzu, do którego wpleciono pytania z historii, rozwiązywali krzyżówkę (jeśli nie wiedzieli jakiegoś hasła musieli przesunąć „patyk graniczny”, dzięki czemu mogli uzyskać podpowiedź, taka forma nawiązywała bezpośrednio do wojny palikowej), dopasowywali podpisy do zdjęć przedstawiających najważniejsze postacie z tego okresu, a także szukali błędów w zapisie niektórych prawd historycznych. Wymiar gry terenowej nawiązywał do tradycji rozwoju kultury fizycznej propagowanych przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Rywalizacja była zaciekła, a wiedza uczestników tak duża, że w pionie klas ósmych musiała odbyć się dogrywka, ponieważ trzy klasy uzyskały ten sam wynik. Ostatecznie w pionie klas siódmych zwyciężyła klasa 7c, a w pionie klas ósmych zwyciężyła klasa 8b. Grę zakończyła konsumpcja kiełbasek, wręczenie nagród i wspólne zdjęcie. Niezwykle symboliczny jest fakt, że tego typu przedsięwzięcie mogło odbyć się w miejscu, w którym kiedyś mieszkała rodzina Styp-Rekowskich, działaczy niepodległościowych.

Następne działanie realizowane w ramach projektu „Niepodległa” był skierowany do wszystkich uczniów szkoły i był to konkurs plastyczny pt. „Twórcy Niepodległej” polegający na wykonaniu w dowolnej technice portretów wybitnych twórców niepodległego państwa polskiego i działaczy kaszubskich dążących do przyłączenia ziemi bytowskiej do Polski po 
I wojnie światowej. Konkurs został rozstrzygnięty w kategoriach klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII. Prace uczniów można było podziwiać na wystawie pokonkursowej, która została zorganizowana na szkolnych korytarzach oraz będzie pokazana w Urzędzie Miejskim w Bytowie.

Uczniowie wzięli również udział w warsztatach fotograficzno-malarskich. We wrześniu koordynatorzy dokonali wyboru obrazów polskich malarzy, które powinny zostać odtworzone przez uczniów. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się ze sztuką tamtego okresu i wydarzeniami ważnymi dla Polaków znajdujących swoje odzwierciedlenie w sztuce, a następnie spróbowali wcielić się w rolę osób znajdujących się na tych dziełach, przygotować scenografię taką samą, jak tą z tła obrazu. Na koniec zostały zrobione zdjęcia. Z prac, które powstały, zorganizowana była wystawa, obok obrazów z tamtego okresu, pojawiły się fotografie wykonane współcześnie.

Ostatnim działaniem podsumowującym projekt było wykonanie przez uczniów 8 „keszy-historycznych”, które zostały opublikowane na platformie internetowej opencaching.pl 
i usytuowane w charakterystycznych miejscach w naszym mieście. Będą to skrzynki nawiązujące do wydarzeń historycznych z okresu II RP i losów Kaszubów po I wojnie światowej.

 A. Wrona,  K. Sępień

 

UCZNIOWIE SP 5 W BYTOWIE DLA NIEPODLEGŁEJ 

W tygodniu poprzedzającym obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w cyklu wydarzeń.

Uczniowie klas czwartych grupowo pracowali nad plakatem pt. „Moja ojczyzna".

Piątoklasiści wraz z wychowawcami tworzyli komiks do wiersza L .Staffa "Polsko nie jesteś ty już niewolnicą" i zastanawiali się czym dla współczesnego młodego człowieka jest naród.

Uczniowie klas 6 uczestniczyli w spektaklu historycznym pt. „Ocalić od zapomnienia - Historia pewnej rodziny” w Bytowskim Centrum Kultury przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Siódmoklasiści przygotowali przepiękne kartki z życzeniami dla Polski.

Nasi najstarsi uczniowie stanęli w szranki, sprawdzając swoją wiedzę historyczną dotyczącą drogi Polski do niepodległości.

8 listopada 2018r. w szkole odbył się konkurs recytatorski przygotowany przez panią mgr A. Chajecką. Uczniowie wszystkich klas recytowali wybrane wiersze o tematyce patriotycznej. Pierwsze miejsce w konkursie  zajęła uczennica z klasy 8e.

9 listopada 2018r. wszyscy uczniowie zebrali się na boisku szkolnym, gdzie odbył się uroczysty apel zakończony śpiewaniem hymnu Polski oraz utworzeniem wspólną biało-czerwonej flagi, co zostało uwiecznione na zdjęciach.

W tym tygodniu cała szkoła tonęła w biało-czerwonych barwach a uczniowie zwrócili uwagę, jak ważna dla każdego z nas powinna być wolna ojczyzna.

 A. Chajecka

 

INNE DZIAŁANIA DLA NIEPODLEGŁEJ 

 • Od września 2018 roku w bibliotece szkolnej trwał konkurs dla uczniów wszystkich klas „100 przeczytanych książek z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości". Zwycięzcami konkursu zostały następujące klasy: IB, III A i IVB. W naszej bibliotece zaprezentowana została wystawa książek patriotycznych 
  a także wypowiedzi pisemne uczniów klasy IVA, VA i VE pt.:"Co to znaczy być patriotą?"
 • Biblioteka szkolna zaprosiła uczniów klas I - III do udziału w konkursie plastycznym "Najpiękniejszy Orzeł - Godło Polski". Uczniowie swoją pracę mogli wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziców czy też rodzeństwa. Wpłynęło bardzo dużo prac i zostały one zaprezentowane na wystawie na holu szkolnym. Obejrzeli je uczniowie, rodzice, a także inni goście odwiedzający naszą szkołę.
 • W bibliotece odbył się także konkurs pt. „Czy znasz książkę W. Piaseckiej „Ignaś, opowieści patriotyczne?” przygotowany przez panie z biblioteki szkolnej.

Książka o Ignacym Janie Paderewskim była wspaniałą lekturą do przeprowadzenia konkursu czytelniczego w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z odpowiedziami na 15 pytań zmagali się uczniowie klas III-V w bibliotece szkolnej. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w listopadzie. W klasach IV-V nagrodzono 
6 uczniów. Najlepiej wypadli uczniowie z klasy 3A.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem” w likwidacji przygotowało 
  w ramach konkursu „Nasz patriotyzm” ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe 
  w Bytowie, gminny konkurs patriotyczny "Moja Polska - mój dom". Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: konkurs recytatorski oraz prezentacja multimedialna. Zwycięzcy zostali nagrodzeni.
 • Uczniowie młodszych klas języka kaszubskiego w listopadzie uczestniczyli 
  w warsztatach przygotowanych przez Bibliotekę Miejską w Bytowie. Poznając trudne dzieje naszej Ojczyzny i regionu, śpiewano pieśni patriotyczne, układano puzzle i sklejano kotylion niepodległościowy.
 • W październiku 2018 r. uczniowie młodszych klas języka kaszubskiego przebywali na wycieczce w Płotowie. Uczestniczyli w warsztatach regionalnych przygotowanych przez muzeum w Zagrodzie Styp Rekowskich, gdzie zapoznali się z losami i historią tej rodziny, wybranymi obrzędami wsi kaszubskiej i smakami dawnej kuchni. Odwiedzili dawną Polską Szkołę, w której doświadczyli klimatu czasów dzieciństwa i nauki dziadków i pradziadków. Wyjazd należał do udanych 
  i atrakcyjnych.                                                
 • Ponad 100 uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego uczciło biegiem Stulecie Niepodległości Polski w XXIII Biegu Niepodległości - Biegu Stulecia, który odbył się w Borzytuchomiu 11.11.2018r.

D. Błaszkowska, S. Jankowska, Ł. Pałubicka

Zebranie materiałów i opracowanie: L. Wasielewska

Niepodległa w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie
Niepodległa w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie
Niepodległa w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie
Niepodległa w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie
Niepodległa w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie
Niepodległa w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie
Niepodległa w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie
Niepodległa w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie

Przejdź do góry strony