Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Patronaty MEN w ramach 100-lecia niepodległości RP

Minister Edukacji Narodowej obejmuje Patronatem Honorowy przedsięwzięcia bezpośrednio związane z oświatą i wychowaniem. Inicjatywy te, z uwagi na swój zakres działania, zasługują na szczególne wyróżnienie.

W ramach ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską roku szkolnego 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej, patronat honorowy został dotychczas przyznany następującym inicjatywom edukacyjnym:

 1. Konkurs “Polskie drogi do niepodległości (1914-1923)”. Organizator: Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 2. Projekt edukacyjny “Dla Niepodległej”. Organizator: Bank Pocztowy S.A., PERN S.A., Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Akt Nowych.
 3. Konkurs historyczny “W Rzeczypospolitej i poza nią – losy polskich rodzin na Śląsku w latach 1918-2018”. Organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.
 4. Pomorski Przegląd Chórów Szkolnych “Niepodległa”. Organizator: Pomorski Kurator Oświaty Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
 5. XI Olimpiada przedmiotowa “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego i Centralna Bibliotek Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 6. Polska Niepodległa. Organizator: Fundacja Qultura Bez Granic.
 7. X Jubileuszowy Festiwal Patriotyczny w Pamiątce. Organizator: Szkoła Podstawowa w Tarczynie.
 8. Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości… Organizator: Gmina Świebodzice.
 9. Konkurs “Być Polakiem” IX edycja – “Rok 1918 – Spełnione marzenia pokoleń”. Organizator: Fundacja “Świat na Tak”.
 10. Turniej Proobronny z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Organizator: Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
 11. „Orzeł Biały – nasza duma”. Organizator: Kancelaria Senatu.
 12. „O naszą Niepodległa!”. Organizator: Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
 13. „Moja Niepodległa”. Organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.

Inicjatywy pod patronatem MEN będą na bieżąco aktualizowane.

Więcej na: https://men.gov.pl/niepodlegla/patronaty-men-w-ramach-100-lecia-niepodleglosci-rp

Przejdź do góry strony