Skocz do głównej treści strony
Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Joanna Kierul-Cieślak

Joanna Kierul-Cieślak

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

 

Jestem nauczycielem języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem; egzaminatorem maturalnym oraz w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego; ekspertem d.s. awansu zawodowego nauczycieli.

            Jako doradca pragnę wspierać nauczycieli języka polskiego w rozwijaniu ich umiejętności metodycznych; pomagać w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zróżnicowane potrzeby uczniów; pomagać w podejmowaniu działań innowacyjnych, doborze i adaptacji programów nauczania. Zachęcam do kontaktu osobistego, online, w trakcie zajęć warsztatowych, zajęć otwartych, szkoleń, spotkań w sieci współpracy i samokształcenia.

            Prywatnie fascynują mnie podróże, odkrywanie nowych miejsc, poznawanie ludzi, literatura, kino; odpoczywam spacerując z psem.

komunikator: Google Meet
e-mail: j.cieslak@podn.slupsk.pl
 

Konsultacje kliknij tutaj

 

Ziemowit Krencewicz

Nauczyciel doradca metodyczny matematyki

Doradca metodyczny matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jako doradca pragnę wspierać nauczycieli matematyki w rozwijaniu ich warsztatu pracy uwzględniającego zróżnicowane potrzeby uczniów. Wspomagać nauczycieli w pracy, w której napotykają cały czas nowe problemy oraz wyzwania. Liczę zwłaszcza na kontakty osobiste, ale także w trakcie prowadzonych warsztatów, zajęć otwartych czy sieci współpracy i samokształcenia. Jestem do Państwa  dyspozycji, jeżeli potrzebne będzie wsparcie w trakcie tworzenia innowacji, dobieraniu i adaptacji programów nauczania oraz przy organizowaniu i badaniu procesu dydaktycznego.

Prywatnie interesuję się ekonomią i geopolityką oraz nowymi technologiami.

Kontakt:

e-mail: z.krencewicz@podn.slupsk.pl

Konsultacje - kliknij tutaj

dr Kinga Mielczarek

Nauczyciel doradca metodyczny - j. polskiego PNP

dr Kinga Mielczarek

Doradca metodyczny języka polskiego -  szkoły ponadpodstawowe

e-mail: k.mielczarek@podn.slupsk.pl

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, nauczyciel dyplomowany. Moim zadaniem będzie:

 • wspieranie nauczycieli języka polskiego w rozwijaniu umiejętności metodycznych,
 • pomoc w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego  z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
 • pomoc w doborze i adaptacji programów nauczania,
 • pomoc w podejmowaniu działań innowacyjnych.

Doradca metodyczny realizuje zadania poprzez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych,
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli,
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

 

Prywatnie moją pasją są podróże polskim szlakiem literackim, zwiedzanie zamków, nordic walking, coaching połączony z rozwojem osobistym.

 

Konsultacje - kliknij tutaj

Katarzyna Nowak

Nauczyciel doradca metodyczny j. angielskiego

Katarzyna Nowak

Jestem  dyplomowaną nauczycielką  języka angielskiego. Jako doradca metodyczny moim nadrzędnym celem jest udzielanie wsparcia nauczycielom języka angielskiego  oraz  doskonalenie ich  warsztatu pracy. Jestem gotowa wspomagać  nauczycieli w  opracowywaniu programów nauczania i  zachęcać do podejmowania działań innowacyjnych  poprzez prowadzenie konferencji metodycznych, warsztatów, zajęć otwartych, sieci współpracy i samokształcenia oraz udzielanie indywidualnych konsultacji. Prywatnie pasjonuję się  literaturą  i kinem,  podróżami dalekimi i bliskimi, aktywnymi poszukiwaniami egzotycznych miejsc i odkrywaniu  nowych smaków.

Kontakt:

e-mail: k.nowak@podn.slupsk.pl

Konsultacje - kliknij tutaj

Marlena Hałas

Nauczyciel wychowawca – doradca metodyczny ds. wychowawców świetlic, burs, internatów

Marlena Hałas

Jestem wychowawcą w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce, w skład którego wchodzą Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz Powiatowa Bursa Młodzieżowa. Moje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą postanowiłam przełożyć na wsparcie grupy zawodowej wychowawców placówek zajmujących się szeroko rozumianą opieką i wychowaniem. Celem spotkań z adresatami moich działań będzie wymiana doświadczeń, diagnozowanie trudności i problemów wychowanków placówek oraz tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego.

Kontakt:

e-mail: m.halas@podn.slupsk.pl

tel.: 724 521 877

Konsultacje - kliknij tutaj

Marzena Tuńska-Swobodzińska

Nauczyciel doradca metodyczny języka niemieckiego

Marzena Tuńska-Swobodzińska

Jestem nauczycielką dyplomowaną języka niemieckiego z wieloletnim stażem. Moim zadaniem jako doradcy metodycznego jest wspieranie nauczycieli języka niemieckiego w doskonaleniu ich warsztatu pracy poprzez:

 • rozwijanie ich umiejętności metodycznych;

 • pomoc w planowaniu i organizowaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego

  z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

 • zachęcanie do podejmowania działań innowacyjnych

Zadania te będę realizować poprzez udzielanie indywidualnych konsultacji, prowadzenie warsztatów oraz innych form doskonalenia dla nauczycieli. Moim celem jest także wskazywanie skutecznych sposobów motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego.

Prywatnie fascynują mnie podróże, poznawanie tradycyjnych potraw odwiedzanych miejsc, a także kino i literatura o tematyce psychologicznej.

Kontakt:

e- mail: m.tunska@podn.slupsk.pl

Konsultacje - kliknij tutaj

Jolanta Kapiszka

Doradca metodyczny historii – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Jolanta Kapiszka

Nauczyciel dyplomowany, egzaminator egzaminu maturalnego z historii i z wiedzy o
społeczeństwie, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, absolwentka historii i studiów
podyplomowych z zakresu wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie,
filologii polskiej, ewaluacji w oświacie, zarządzania projektami europejskimi oraz kursu
kwalifikacyjnego dla kierowniczej kadry oświatowej z zakresu organizacji i zarządzania
oświatą.
Moje zadania obejmują wspomaganie nauczycieli historii wszystkich typów szkół w
rozwijaniu umiejętności metodycznych w zakresie planowania, organizowania i badania
efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz
przygotowywania do egzaminów zewnętrznych.
Są realizowane poprzez organizację i prowadzenie zajęć warsztatowych, indywidualnych
konsultacji, otwartych zajęć edukacyjnych i innych form doskonalenia, w szczególności w
celu zaprezentowania różnorodnych metod pracy, działań innowacyjnych, możliwości
wykorzystania środków dydaktycznych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnej.
Celem realizowanych przedsięwzięć jest zachęcanie nauczycieli historii do rozwijania
kreatywności i twórczego myślenia, inspirowanie do doskonalenia kompetencji
metodycznych oraz testowania nowych pomysłów.

Kontakt:

e- mail: j.kapiszka@podn.slupsk.pl

Konsultacje kliknij tutaj

Dorota Kojder-Wróblewska

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w tym oddziałów „0”

Dorota Kojder-Wróblewska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta ręki oraz trener grafomotoryki. Jako doradca metodyczny pragnę wspomagać nauczycieli w realizacji zagadnień z obszaru dydaktyki i metodyki nauczania zintegrowanego, inspirować do doskonalenia warsztatu pracy oraz zachęcać do sięgania po innowacyjne rozwiązania w edukacji. Powyższe założenia zamierzam realizować poprzez prowadzenie spotkań zespołów nauczycieli, zajęć warsztatowych, indywidualnych konsultacji oraz sieci współpracy i samokształcenia.

Kontakt:
e - mail: d.kojder-wroblewska@podn.slupsk.pl

Konsultacje - kliknij tutaj

Agnieszka Pobrucka

Doradca metodyczny geografii

Agnieszka Pobrucka

Nauczyciel dyplomowany geografii I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, egzaminator maturalny z geografii, certyfikowany nauczyciel Zwolnieni z Teorii.

W swojej 25 letniej praktyce zawodowej jako nauczyciel geografii, podstaw przedsiębiorczości i przyrody  ustawicznie doskonalę swój warsztat pracy, dostosowuje go do zaistniałych procesów edukacyjnych.

W swojej pracy doradcy metodycznego planuję organizować zróżnicowane formy działań innowacyjnych, preferuje konsultacje indywidualne oraz zajęcia warsztatowe doskonalące pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Rozwijam swoje kompetencje społeczne, poznałam zagadnienia z zakresu podstaw psychologii i doradztwa zawodowego.

Zachęcam do współpracy, aby wspólnie rozwiązywać elementy współczesnego nauczania.

Prywatnie interesuje mnie architektura, aspekty ochrony środowiska i psychologii. Lubię spędzać czas na wycieczkach pieszych lub z książką.

Kontakt:

e- mail: a.pobrucka@podn.slupsk.pl

Konsultacje - kliknij tutaj

Przejdź do góry strony