Praca metodą projektu w kontekście edukacji morskiej

Na czym polega praca metodą projektu? Jak wykorzystać tę metodę dydaktyczną podczas zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji morskiej? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby realizowane działania sprzyjały efektywnemu rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów? Po odpowiedzi na te pytania zapraszam na szkolenie e-learningowe, realizowane przede wszystkim poprzez samodzielną pracę uczestnika z zestawem nagrań i innych materiałów szkoleniowych. Dodatkowo, co dwa tygodnie będą organizowane nieobowiązkowe konsultacje grupowe online (platforma ClickMeeting), umożliwiające przedyskutowanie zagadnień budzących wątpliwości czy podzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami. Uczestnicy szkolenia, przez cały czas trwania kursu i po jego zakończeniu, będą również mogli korzystać z telefonicznych i e-mailowych konsultacji indywidualnych z prowadzącym.

Warunki ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia:

- rejestracja poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy CEN;

- samodzielne zapoznanie się z pakietem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, udostępnionych na padlecie (link otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu);

- wykonanie zadań obowiązkowych: wypełnienie krótkiego pre-testu i post-testu oraz opracowanie zarysu scenariusza zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu (obejmującego 1 lub 2 godz. dydaktyczne) w terminie do 27 czerwca 2021 r. 

REJESTRACJA TUTAJ