Kultura, tradycja i praktyka żeglarska

KOMPETENCJE KLUCZOWE
— kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 
— kompetencje w zakresie wielojęzyczności, 
— kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, 
— kompetencje cyfrowe, 
— kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
— kompetencje obywatelskie,
— kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 
— kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.  

Przedmioty:
technika, historia, plastyka, język polski, lekcje wychowawcze, muzyka,
wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości

Jacht naszych marzeń 

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Bishop Paul. Żaglowce świata w regatach Cutty Sark. – Warszawa :  Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 1996
 • Wielka Księga Żaglowców / przekład Jacek Szadkowski. -  Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 1998

b/ strony www

Żeglarskie obyczaje

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Wysocki Stefan. Żeglarstwo : żeglarz jachtowy. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1989

b/ artykuły z czasopism

 • Znaczenia i symbole w działaniu: przesądy, zwyczaje i pieśni żeglarskie jako sposób definiowania
  i organizowania stosunków społecznych na dawnych żaglowcach i współczesnych jachtach / Boruczkowska Magdalena // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 3, s. 60-72

c/ strony www

Słynni polscy żeglarze i ich osiągnięcia

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Chojnowska-Liskiewicz Krystyna. Pierwsza dookoła świata. – Warszawa : „Wydawnictwo morskie”, 1979
 • Kusznierewicz Mateusz. Żegluj ze mną. - Warszawa : Polskie Wyd. Sportowe Sprint, 1997
  Paszke Roman. Ptaki oceanów. – Gdańsk : Nutrica, 2018
 • Puchalski Zbigniew. Mirandą przez Atlantyk. – Gdańsk : Wydawnictwo morskie, 1974
 • Teliga Leonid. Samotny rejs „Opty”. – Gdańsk : Wydawnictwo morskie, 1973

b/ strony www

Projekt tygodniowego rejsu po Morzu Bałtyckim

BIBLIOGRAFIA:

b/ strona www

https://www.akademia-jachtingu.pl/staz-baltycki-100-godzin/

Szanty i pieśni kubryku

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Baranowski Krzysztof, Biały Beata. Spowiedź kapitana. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018
 • Mikołajko Annika. Szanty i ich muzyczno-edukacyjny charakter w środowisku marynarzy w erze wielkich żaglowców. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
 • Siurawski Marek. Szanty i szantymeni: pieśni i ludzie z wielkich żaglowców. - Szczecin : "Glob", 1990
 • Szanty: śpiewnik / [wybór i oprac. Krzysztof Kubiak, Piotr Mickiewicz ; rys. Ryszard Grudziński]. - Radom : "Victoria", 1991
 • Szanty: złota 100: śpiewnik żeglarski / wybór Franciszek Haber ; konsult. Paweł "Pablo" Koprowski
   i Andrzej Korycki. - Warszawa : Wielki Błękit, 2008
 • Wysocki Stefan. Żeglarstwo: żeglarz jachtowy. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1989

b/ artykuły z czasopism

 • Opowieści o morzu - szanty i dzienniki pokładowe (Homer i inni) / Francuz Aleksandra // Język Polski
  w Liceum. - 2015, nr 1, s.46-51

Węzły żeglarskie przydatne nie tylko na pokładzie

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Biblia węzłów: 200 najbardziej przydatnych żeglarskich węzłów / tł. Milka Jung. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Alma-Press", 2017
 • Day Cyrus L., Jarman Colin. Węzły i sploty / tł. Milka Jung. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza
  "Alma-Press", 2016

Praktyczne zajęcia żeglarskie

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Adamowicz Tadeusz, Berkowski Marek.  Komendy żeglarskie. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1984
  Dąbrowski Zbigniew. Jacht żaglowy - teoria i praktyka. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1989
 • Kozerski Krzysztof. Żeglarstwo. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal ; Warszawa : Agora, 2009
 • Maciejowski Jacek. Nauka żeglowania: poradnik dla szkolących i szkolonych. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Alma-Press", 2012
 • Ostrowski Andrzej. Żeglarstwo jachtowe: poradnik metodyczny. – Warszawa : Centralny Ośrodek Sportu, 1998
 • Owczarski Piotr. Żeglarstwo na Pomorzu Zachodnim: przewodnik. - Szczecin : Pro-Graf, 2011
 • Sleight Steve. Żeglarstwo bez tajemnic / [wstęp Ellen MacArthur ; tł. z jęz. ang. Milka Jung]. - Warszawa : "Solis", cop. 2004
 • Szelestowski Jerzy. Vademecum manewrowania jachtem pod żaglami. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1989
 • Wysocki Stefan. Żeglarstwo : żeglarz jachtowy. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1989