Mieszkańcy krajów nadbałtyckich

KOMPETENCJE KLUCZOWE
— kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 
— kompetencje w zakresie wielojęzyczności, 
— kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, 
— kompetencje cyfrowe, 
— kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
— kompetencje obywatelskie,
— kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 
— kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.  

Przedmioty:
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, historia, biologia, geografia, muzyka, plastyka, język polski, przedmioty zawodowe, lekcje wychowawcze

Hanza dawniej i dziś

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Samsonowicz Henryk. Hanza władczyni mórz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1958. – 267 s.
 • Samsonowicz Henryk. Późne średniowiecze miast nadbałtyckich : studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 322 s.

Tradycyjna kuchnia mieszkańców krajów nadbałtyckich

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Druto Maciej, Druto Nijole. Kuchnia litewska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 127s.
 • Markuza-Bieniecka Biruta. Kuchnie krajów nadbałtyckich / oprac. graf. Elżbieta Zubowska. - Warszawa : "Watra", 1986. - 247 s.      

b/ artykuły z czasopism

 • Smak Kaszub czyli Kuchnia regionalna, tradycja i przepisy... / [oprac. Gabriela Pluto-Prądzyńska]. - Gdynia : Wydawnictwo Region, 2012. - 31 s.
 • Smaki. [kuchnia Prus Wschodnich] / Mierzwa Waldemar // Pomerania. - 2015, nr 1, s.46-47
 • Tradycyjna kuchnia kaszubska / [Jarosław Ellwart (wybór przepisów i red.) ; przepisy kulinarne Elżbieta Banaszkiewicz et al.]. - Gdynia : Wydawnictwo Region, 2009. - 63 s.
 • W kuchni i przy stole : ksiónżka o jeściu na Kociywiu / [red. Roman Landowski]. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski ; Starogard Gdański : "Promocja", 2002. - 184 s.
 • Waśniewska Beata. Nowoczesna kuchnia kaszubska. - Gdynia : Wydawnictwo Region , 2015. - 144 s.
 • Wokół pomorskiej kuchni : X Konferencja Kaszubsko-Pomorska, Ustka-Swołowo-Kluki, 2008 / pod red. nauk. Bożeny Ewy Nowina-Sroczyńskiej ; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. - Słupsk : Muzeum Pomorza Środkowego, 2009. - 255 s.

Wyprawa drogą wodną z Gdańska do Wilna

BIBLIOGRAFIA:

a/ strony www

Kultura bursztynu

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Bursztyn - skarby Gdańska / [zdj. Elżbieta Sontag ; archiwum Wydziału Promocji Miasta]. - Gdańsk : Urząd Miejski. Wydział Promocji Miasta, [2009?].
 • Bursztyn w dawnej Polsce: antologia 1534-1900 / wybór i oprac. Joanna Popiołek. - Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2011.
 • Kriegseisen Jacek. Słupskie bursztynnictwo: wyroby słupskiego cechu bursztynniczego od XVI do początku XX wieku. - Słupsk : Wydaw. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 2002. - 52 s.
 • Mulicki Zygmunt. Bursztyn - skarb Bałtyku. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951

b/ artykuły z czasopism

 • Bursztyn bałtycki / Majcher-Kozieł Monika // Chemia w Szkole. - 2008, nr 3, s.61-64
 • Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny / us oprac. // Przegląd Oświatowy. - 2018, nr 1, s.4
 • Gdańskie spory o bursztyn w pierwszej połowie XVII wieku / Bielak Jacek // Pomerania. - 2006, nr 11, s.40-44
 • Jaszczurka w bryłce bursztynu. Z Jackiem Borkowiczem rozmawia Bogumiła Cirocka / // Pomerania.
  - 2014, nr 2, s.50-53
 • Jantar - złoto Bałtyku. [Natura i Zdrowie nr 10] / Kowaliszyn-Konar Ewa // Przyroda Polska. - 2016, nr 10, s.8-9
 • Złoto Bałtyku. Scenariusz zajęć świetlicowych / Sęk Małgorzata // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2,
  s.17-18
 • Początki. Współczesne bursztynnictwo pomorskie. Cz. 1 / Gierłowski Wiesław // Pomerania. - 2009, nr 3, s.17-21
 • Za rządów Gierka i Jaruzelskiego. Bursztynnictwo pomorskie. Cz. 2 / Gierłowski Wiesław // Pomerania.
  - 2009, nr 5, s.14-20

Porty Morza Bałtyckiego

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Cieślak Edmund, Biernat Czesław. Dzieje Gdańska. - Gdańsk : Fundacja Rewaloryzacji Zabytków Gdańska, 1994. - 678 s.
 • Cud nad Bożą Zatoką. [90 lat gdyńskiego portu] / Busler Andrzej // Pomerania. - 2012, nr 7-8, s.17-20
 • Dzieje Gdyni / pod red. Romana Wapińskiego. - Wrocław ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - 338 s.
 • Kałuski Marian. Polskie dzieje Gdańska do 1945 roku : (zbiór szkiców). - Pelplin : "Bernardinum", 2004. - 387 s.
 • Konkol Dariusz, Perka Tomasz. Polskie porty morskie. - Wydawnictwo: Księży Młyn, 2011. – 132 s.
 • Piskozub Andrzej. Polska morska: czyn XX wieku. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - 288 s.
 • Sójka Zygmunt, Kasprzyk Zbigniew. Polska polityka morska. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - 237 s.
 • Żukowska Elżbieta [i in.]. Miasto z widokiem. - Gdynia : Wydawnictwo Inne, 2013. - 164 s.

b/ artykuły z czasopism

 • 90. rocznica utworzenia portu w Gdyni

Morze w pieśniach narodów nadbałtyckich

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Barańska Małgorzata. A może pójdziemy nad morze? : wybrzeże Bałtyku w opowiadaniach, zabawach i piosenkach / muzyka Jerzy Partyka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. - 151 s.

Atrakcje turystyczne krajów nadbałtyckich

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Lewandowski Jan. Estonia / Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Trio", 2001. - 298, [1] s.     
 • Maryański Andrzej. Litwa, Łotwa, Estonia. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - 99, [5] s.

b/ artykuły z czasopism

 • Biblioteki Litwy / Šikšnelis Juozas // Bibliotekarz. - 2012, nr 12, s.28-29
 • Estonia - w krainie mokradeł i głazów narzutowych / Słobodzian Maria // Geografia w Szkole. - 2017, nr 5, s.16-18
 • Estonia. Między Rosją a Skandynawią / Żemła Mateusz // Geografia w Szkole. - 2015, nr 6, s.18-21
 • Litwa bardziej i mniej znana / Cyran Maria // Polonistyka. - 2006, nr 3, s.45-52
 • Łotwa / Kurek Sławomir // Geografia w Szkole. - 1997, nr 1, s.42-48
 • Nadbałtyckie plaże / Stempień-Sałek Marzena // Przyroda Polska. - 2012, nr 9, s.34-35
 • Nadbałtyckie szlamniki / Łukasik Łukasz // Przyroda Polska. - 2017, nr 10, s.20-21
 • Polska - Litwa. [historia stosunków, mniejszości narodowe] / Skaradziński Bohdan // Społeczeństwo Otwarte. - 1991, nr 6, s.9-14
 • Potrzeba Litwy. Kresy w literaturze powojennej / Stankowska Agata // Polonistyka. - 1997, nr 4, s.225-230
 • Walory turystyczne kraju nad Niemnem i Wilią : konspekt lekcji geografii w gimnazjum. [Litwa] / Weintz Halina // Geografia w Szkole. - 2008, nr 3, s.40-44

c/ multimedia

 • DVD 1176 Europa wzdłuż i wszerz, Arte G.E.I.E 2006 (130’)
 1. 3. Europa Środkowa - Gdańsk, Malbork, Bratysława (26'),
 2. 4. Estonia, Łotwa i Litwa (26'),
 3. 5. Dania - Kopenhaga, Szwecja - Sztokholm, Finlandia - zamek Savonlinna (26')