Wisłą do Gdańska / Słupią do Ustki / Łebą do Łeby

KOMPETENCJE KLUCZOWE
— kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 
— kompetencje w zakresie wielojęzyczności, 
— kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, 
— kompetencje cyfrowe, 
— kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
— kompetencje obywatelskie,
— kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 
— kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.  

Przedmioty:
biologia, ekologia, chemia, geografia, fizyka, lekcje wychowawcze

Atrakcje wybrzeża Morza Bałtyckiego

MATERIAŁY

1. Co słychać w porcie - jednostki pływające - prezentacja

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Bielicki Kazimierz. Latarnie polskiego Wybrzeża. - Gdynia : Wydawnictwo Region, 2016. - 87 s.
 • Ellwart Jarosław. Pomorze Środkowe : przewodnik turystyczny. - Gdynia : "Region", 2003. - 286 s.
 • Kotla Ryszard. Bałtyk, Pomorze : przewodnik turystyczny. - Szczecin : Wydawnictwo SAT, 1996. - 88 s.
 • Rumiński Marek. Polskie wybrzeże Bałtyku : przewodnik. - Białystok : Agencja TD, 1997. - 214 s.
 • Tomczyk Edyta, Markin Joanna, Ostrowski Piotr. Polskie wybrzeże Bałtyku i Bornholm. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2008. - 520 s.
 • Tomczyk Edyta. Wybrzeże Bałtyku 3 : od Jarosławca do Łeby : praktyczny przewodnik. - Bielsko-Biała : Wydaw. Pascal, 1998. - 194 s.
 • Wiedza o regionie na lekcjach polskiego : Pomorze Środkowe / pod red. Janiny Wojciechowicz. -
  Słupsk : WOM, 1992. - 40 s.

b/ artykuły z czasopism

 • Czy Bałtyk otoczony jest piaszczystymi plażami na całej długości wybrzeża? [Dodatek ekologiczny dla szkół nr 63] / Haber Zbigniew // Aura. - 1999, nr 12, s.6-7
 • Pobrzeże Bałtyku - Słowiński Park Narodowy: scenariusz zajęć terenowych klasy V-VI. [Biuletyn Eko-edukacyjny nr 5] / Stempień-Sałek Marzena // Przyroda Polska. - 2006, nr 5, s.10
 • Osobliwości przyrody wysp południowego Bałtyku: projekt edukacyjny "Bornholm 2006" / Jóźwiakowska Edyta // Geografia w Szkole. - 2006, nr 5, s.26-38
 • Jaskinie nad Bałtykiem / Stempień-Sałek Marzena // Przyroda Polska. - 2012, nr 10, s.34-35
 • Frontem do Bałtyku. [najlepsze książki o Pomorzu] / Drzemczewski Jerzy // Pomerania. - 2010, nr 2, s.
  18-20
 • Bałtyk: złodziej wybrzeża / Zdrojewska Aleksandra // Wiedza i Życie. - 2004, nr 5, s.48-51
 • Koprowska-Głowacka Anna. Duchy, zjawy i ukryte skarby : niesamowite miejsca województwa pomorskiego / [rys. Łukasz Salamon]. - Gdynia : Wydawnictwo Region, 2013. - 256 s.

Właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej

BIBLIOGRAFIA:

a/ artykuły z czasopism

 • Bałtyk - morze chore czy martwe? / Erenc Iwona // Przyroda Polska. - 2003, nr 10, s.6-7
 • Bałtyk - morze zanieczyszczeń? / Figa Maria // Geografia w Szkole. - 2014, nr 3, s.12-15
 • Bałtyk jako środowisko i życie. [Dodatek ekologiczny dla szkół nr 10] / Haber Z., Surma J. // Aura. - 1993, nr 6, s.5-6
 • Barwa wody morskiej / Dorszewska Anna // Aura. - 2004, nr 1, s.23-24 
 • Dlaczego woda morska jest słona? Scenariusz zajęć / Śliwa Ewelina // Wychowanie w Przedszkolu.
  - 2016, nr 1, s.42
 • Inna woda, inne Ryby? Bałtyk wobec zmian klimatycznych. Cz. 4 / Stempień-Sałek Marzena // Przyroda Polska. - 2007, nr 6, s.30-31
 • Zanieczyszczenia Bałtyku: ogólna charakterystyka morza / Nowakowski Leonard // Aura. - 1994, nr 7, s.12-14

Ochrona wód Bałtyku

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Bałtyk Południowy: praca zbiorowa / pod red. B. Augustowskiego. - Wrocław : Gdańsk : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1987. - 416 s.
 • Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku. 4 / pod red. Wacław Florek . - Słupsk : Wydaw. Uczelniane PAP, 2001. - 303 s.

b/ artykuły z czasopism

 • Bałtyk pod ochroną / Stachowiak Marta // Aura. - 2013, nr 12, s.10-11
 • Bałtyk zagrożony / Grelewska Anna, Zygmont Tomasz // Przyroda Polska. - 2011, nr 6, s.27
 • Bałtykowi - na ratunek / Stec Tadeusz // Aura. - 1999, nr 2, s.10-12
 • Chory Bałtyk - "Konsylium lekarzy" (scenariusz lekcji dotyczącej ochrony środowiska w szkole podstawowej) / Angiel Joanna // Geografia w Szkole. - 1992, nr 2, s.105-107
 • Chrońmy Bałtyk: scenariusz warsztatów / Lis-Łubkowska K., Jaromi-Wolniakowska G. // Biblioteka
  w Szkole. - 2000, nr 4, s.195-197
 • Co grozi Bałtykowi? / Michniuk Anna // Życie Szkoły. - 2015, nr 4(6), s.38-39
 • Czy możliwe, by Bałtyków było aż pięć? Bałtyk wobec zmian klimatycznych. Cz. 1 / Stempień-Sałek Marzena // Przyroda Polska. - 2007, nr 3, s.24-25
 • Korzyści i koszty ochrony Bałtyku / Żylicz Tomasz // Aura. - 2014, nr 7, s.26-27
 • Mierzeja Helska Szereg małych wysepek? A może tylko płycizna? Bałtyk wobec zmian klimatycznych.
  Cz. 2 / Stempień-Sałek Marzena // Przyroda Polska. - 2007, nr 4, s.36-37
 • Nasz Bałtyk. Dzień Ochrony Bałtyku (22 marca). Scenariusz imprezy świetlicowej / Kołosiński Arkadiusz // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 1, s.18
 • Ochrona Środowiska Morskiego Bałtyku jako obszaru szczególnie wrażliwego na zagrożenia wynikające z uprawiania żeglugi i rybołówstwa / // Ekopartner. - 2005, nr 1, s.20
 • Problemy ochrony Bałtyku u progu XXI stulecia / Korelewski Krzysztof // Aura. - 2000, nr 12, s.7-9
 • S.O.S. dla Bałtyku / Czudak-Kiersz Jolanta // Przyroda Polska. - 2010, nr 7, s.4-5
 • Z myślą o Bałtyku: Program Ochrony Wód Zatoki Gdańskiej i Puckiej / // Ekopartner. - 2005, nr 1, s.14-15
 • Inna woda, inne Ryby? Bałtyk wobec zmian klimatycznych. Cz. 4 / Stempień-Sałek Marzena // Przyroda Polska. - 2007, nr 6, s.30-31

Korzyści płynące z położenia województwa pomorskiego nad Morzem Bałtyckim

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Kuliś S., Niedźwiedź A., Nowak A. Województwo pomorskie: atlas. - Nowy Sącz : "Atma", 2001. - 234 s. Nitkowska-Węglarz Jolanta. Szukajcie pomorskich skarbów: nietypowy przewodnik po ziemi słupskiej dla żądnych przygód turystów. - Słupsk : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1998. - 158 s.
 • Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020 / pod red. Radomira Matczaka. - Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2005. - 127 s.
 • Województwo pomorskie: atlas promocyjny województw. - Nowy Sącz : Wydawnictwo "ATMA", 2001.
  - 234 s.
 • Województwo pomorskie: mapa ochrony przyrody / oprac. kartograficzne Mariola Wołowczyk, Ryszard Chachurski]. - Sopot : "Eko-Kapio", 1999.

b/ artykuły z czasopism

 • Audyt krajobrazowy w województwie pomorskim / Pisarewicz Małgorzata // Pomorskie. - 2016, nr 4,
  s.10-11
 • Dbajmy o pomorskie akweny / Samet Monika // Pomorskie. - 2013, nr 1, s.14-15
 • Informacja o Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego / // Pomorskie.
  - 2002, nr 9, s.9-16
 • Mapa elementów ochrony przyrody: województwo pomorskie / Czochański Jarosław // Pomorskie. - 2001, nr 2 (7), s.22-23
 • Mapa elementów potencjału turystycznego: województwo pomorskie / Kaniewska Magdalena // Pomorskie. - 2001, nr 4 (9), s.22-23
 • Województwo pomorskie w II RP / Nacel Jerzy // Pomerania. - 2018, nr 5, s.14
 • Zróżnicowane ukształtowanie - ukształtowanie powierzchni woj. pomorskiego / // Pomorskie. - 2001, nr 8-9, s.22

Wykorzystanie błękitnej energii

BIBLIOGRAFIA:

a/ artykuły z czasopism

 • Co dalej z gazem łupkowym? / Lewandowski Sławomir // Pomerania. - 2015, nr 2, s.13
 • Dla kogo to 5 minut? [gaz łupkowy] / Majkowski Dariusz // Pomerania. - 2012, nr 1, s.12-15
 • O potrzebie alternatywnych źródeł energii w rejonie Bałtyku / Haber Zbigniew // Aura. - 1996, nr 6,
  s.12-14
 • Razem o gazie łupkowym / Klawiter Małgorzata Maria // Pomorskie. - 2013, nr 1, s.9
 • Szlak elektrowni wodnych na Słupi / Szalewska Elżbieta // Jantarowe Szlaki. - 2000, nr 2, s.39-45
 • Z ministrem o gazie łupkowym / Lewandowski Sławomir // Pomorskie. - 2014, nr 1, s.7
 • Zgodna współpraca Bałtyku, Wisły i wiatrów / Stempień-Sałek Marzena // Przyroda Polska. - 2010, nr 12, s.30-31