Grant - kształcenie na odległość

O projekcie

„Metodyczno-cyfrowe kompetencje nauczyciela. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli
i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku od dnia 7 czerwca 2021 r. realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Metodyczno-cyfrowe kompetencje nauczyciela. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem
i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
II Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

 

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Z uwagi na rosnące zagrożenie narażenia życia i zdrowia w obliczu wirusa COVID-19, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku wprowadził Rejestrację do Projektu pt. „Metodyczno-cyfrowe kompetencje nauczyciela. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.” poprzez zgłoszenia w trybie online.

 

INSTRUKCJA JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU:

 1. Wypełnij formularz online na moduły (patrz tabela nr 1). Uczestnik zobowiązany jest do ukończenia min. 5 modułów. Moduły będą wybierane przez uczestnika na zasadzie dowolności. Obligatoryjne są 2 moduły: III - Metodyka edukacji zdalnej i VI - Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Tabela nr 1 – Wykaz szczegółowy modułów

Moduł

Nazwa

Ilość godzin

Miejsce

Link do rejestracji

I

Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej.
Ruch i rekreacja

7

stacjonarnie

kliknij tutaj

II

Organizacja procesu kształcenia i wychowania

7

online

kliknij tutaj

III

Metodyka edukacji zdalnej

5

online

kliknij tutaj

IV

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów

w edukacji zdalnej

5

online

kliknij tutaj

V

Narzędzia edukacji zdalnej

4

online

kliknij tutaj

VI

Zintegrowane Platforma Edukacyjna

5

online

kliknij tutaj

VII

MS Teams

5

online

kliknij tutaj

VIII

Zoom

5

online

kliknij tutaj

IX

Google Meet

5

online

kliknij tutaj

X

Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych

3

online

kliknij tutaj

XI

Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego
w edukacji zdalnej

5

online

kliknij tutaj

XII

Prawne aspekty edukacji zdalnej

2

online

kliknij tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Po wypełnieniu formularza otrzymasz potwierdzenie jego wypełnienia na podany swój adres email.
 2. Po pozytywnej weryfikacji czekaj na informację od Nas o zakwalifikowaniu do Projektu na adres e-mail podany w formularzu.
 3. Po otrzymaniu wiadomości o zakwalifikowaniu do Projektu wypełnij dokumenty, które prześlemy do Ciebie w emailu. Dokumenty można także pobrać ze strony internetowej (załączniki poniżej).
 4. Dokumenty przeczytaj, wydrukuj, wypełnij własnoręcznie, podpisz i wyślij do Nas (lub dostarcz osobiście na podany adres) jak najszybciej tradycyjną Pocztą Polską na adres:
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
  ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, z dopiskiem
  „Projekt: Metodyczno-cyfrowe kompetencje nauczyciela. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.”
 5. Wszelkie dalsze informacje dotyczące udziału w Projekcie wraz z terminami szkoleń będą przesłane do Ciebie drogą elektroniczną oraz telefonicznie na podany w formularzu numer telefonu.
 6. Czekaj na kontakt od Nas.
 7. Witamy w Projekcie :)

 

PAMIĘTAJ!

 • Aby zakwalifikować się do Projektu – liczy się szybkość! Ważna jest kolejność zgłoszeń
  i jak najszybsze dostarczenie do ODN w Słupsku wypełnionych własnoręcznie dokumentów zgłoszeniowych (patrz tabela nr 2).
 • Brak dostarczenia dokumentów w wersji papierowej do ODN w Słupsku skutkuje automatyczną rezygnacja z udziału w Projekcie.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

 

Tabela nr 2 – Wykaz załączników do pobrania i wypełnienia

Lp.

Nazwa dokumentu

Pobierz dokument

1.

Formularz zgłoszeniowy

kliknij tutaj

2.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

kliknij tutaj

3.

Oświadczenie uczestnika projektu

kliknij tutaj

 

Więcej informacji o projekciekliknij tutaj